Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA: NAPAD NA LEKARA ILI NA ZDRAVSTVENOG RADNIKA UVESTI KAO ZASEBNO KRIVIčNO DELO, PRI čEMU BI POčINIOCA NAPADA TUżILAC GONIO PO SLUżBENOJ DUżNOSTI, A ZDRAVSTVENI RADNICI DOBILI STATUS SLUżBENIH LICA


Skoro mesec dana prošlo je od ubistva medicinske sestre, koju je u šabačkom Domu zdravlja, na radnom mestu, usmrtio pacijent. Nakon toga, Ministarstvo zdravlja je pokrenulo inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), formiralo Komisiju za bezbednost zdravstvenih radnika, a radi se i na tome da u zdravstvenim ustanovama obezbeđenje bude bolje.

Posle tog zločina, u šabačkom Domu zdravlja, ne čekajući da država promeni regulativu, uveli su takozvanu šabačku proceduru. Na svaki verbalni ili fizički napad, zdravstveni radnik podnosi prijavu, a ukoliko je opravdana, postupak kod nadležnih pokreće Dom zdravlja, a ne kao do sada – zaposleni. U međuvremenu, tu ustanovu češće obilazi i policija.

Lekarskoj komori Srbije je tokom prošle godine prijavljeno 12 napada, dok MUP saopštava da je bilo 700 napada na zdravstvene radnike. Precizne statistike nema, iako se u zdravstvenim ustanovama gotovo svakodnevno dešavaju i verbalni i fizički napadi.

Komisija za bezbednost zdravstvenih radnika, koju je formirao ministar zdravlja, još nije zasedala, ali se o tom problemu govorilo na sednici skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu.

"Moraju da se povećaju mere obezbeđenja u samim zdravstvenim ustanovama koliko materijalna situacija dozvoljava. Potrebno je više ljudi, naročito u hitnim službama, ukoliko je moguće i detektore metala treba postaviti", kaže direktorka Lekarske komore Srbije, prof. dr Vesna Jovanović.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Berislav Vekić, kaže da je za sistemske promene neophodno vreme. "Odlučili smo se da postojeće kapacitete bolje angažujemo, bolja konekcija sa MUP-om će zaštititi drugu i treću smenu, gde su pokušaji napada češći", dodaje Vekić.

Razgovaralo se i sa predstavnicima Profesionalnog obezbeđenja pri Privrednoj komori Srbije. Radi se na tome da i oni pomognu da sve zdravstvene ustanove dobiju odgovarajuće obezbeđenje.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Stamenković, Nenad Tomašević, 08.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija