Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: ZAKON OBAVEZUJE SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO DA IZVEšTAJE ZA STATISTIčKE POTREBE, KAO I FINANSIJSKE IZVEšTAJE I PROPISANU DOKUMENTACIJU ZA 2015. GODINU, DOSTAVLJAJU APR, ISKLJUčIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU, PRIMENOM POSEBNOG INFORMACIONOG SISTEMA, POTPISANE KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM ZAKONSKOG ZASTUPNIKA


Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za privredne registre, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2015. godinu počeo je sa radom 1. februara 2016. godine. Prema poslednjim podacima, zaključno sa petkom (5. februar 2016. godine), APR je primila 556 izveštaja za 2015. godinu.

Zakon o računovodstvu("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2015. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za neblagovremeno podneti finansijski izveštaj plaća se naknada uvećana za 3.000 dinara. Za nepodnošenje finansijskog izveštaja sledi prijava za privredni prestup.

Prema procenama, kvalifikovani elektronski sertifikat moraće do kraja februara da pribavi oko 155.000 zakonskih zastupnika, odnosno direktora privrednih subjekata.

Međutim, podaci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija govore da tek 50.000-60.000 korisnika ima kvalifikovani elektronski sertifikat. To bi značilo da bi do kraja februaru 2016. godine sertifikaciona tela trebalo da izdaju između 80-90 hiljada sertifikata.

- Do sada je ukupan broj izdatih, aktivnih, kvalifikovanih elektronskih sertifikata (KES) u svim sertifikacionim telima, dostigao broj 160.000. Zbog novih elektronskih servisa, predaja završnih računa za mala i srednja preduzeća, e-građevinske dozvole, procena je, krajem prošle godine bila, da će do kraja februara biti oko 155.000 novih korisnika, s tim da oko 50.000 – 60.000 hiljada korisnika već ima kvalifikovani elektronski sertifikat. To bi značlo da u januaru i februaru ove godine sertifikaciona tela treba da izdaju između 80-90 hiljada KES - objasnio je pomoćnik ministra za informaciono društvo, Sava Savić.

On kaže da je trenutno izuzetno povećan broj zahteva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata primetan u svim sertifikacionim telima.

- Međutim primećeno je i da je taj broj zahteva manji nego što je očekivano, pa se pretpostavlja da će najveći broj zahteva za izdavanjem elektronskog sertifikata pristići poslednjih nedelja februara, što će verovatno stvoriti dodatni pritisak na sertifikaciona tela - objašnjava Savić.

Kako do elektronskog potpisa?

Kvalifikovani elektronski potpis izdaju sertifikaciona tela iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstva odbrane, Javnog preduzeća "Pošta Srbije‟, Privredne komore Srbije, preduzeća "Halcom" i "E - Smart Systems – ESS CA".

Korisnici, pri porudžbini sertifikata, imaju dve opcije: za fizička i za pravna lica. Obe vrste sertifikata se mogu koristiti na svim portalima države, kao i na portalu Agencije za privredne registre, za predavanje godišnjih finansijskih izveštaja.

Izvor: eKapija, Marija Kambić, 08.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija