Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU: GRAđANIMA čIJA SU PRIMANJA UMANJENA PO OSNOVU OBRAčUNATOG SOLIDARNOG POREZA NA OBJEDINJENE ZAKASNELE ISPLATE, NA OSNOVU ZAHTEVA BIćE REFUNDIRANA SREDSTVA


Svim građanima u Srbiji čija su primanja umanjena po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate, na osnovu zahteva biće refundirana sredstva, kako je i predviđeno Zaključkom Vlade Republike Srbije.

U toku je refundacija plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca. 

Vlada Republike Srbije donela je, 16.12.2015. godine, Zaključak kojim se svim fizičkim licima kojima je vršeno umanjenje neto prihoda po osnovu objedinjenih primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, omogućava podnošenje zahteva nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave radi vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda. Na osnovu Zaključka, Poreska uprava je propisala obrazac i istakla obaveštenje na sajtu i kontinuirano vrši obradu zahteva za povraćaj, odnosno obustavu postupka tzv. solidarnog poreza. 

Svim fizičkim licima koja ispunjavaju uslove propisane Zaključkom će biti izvršen povraćaj sredstava, odnosno obustava postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza na osnovu podnetog zahteva nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013 - dalje: Zakon), po kome se solidarni porez obračunavao, primenjivao se od 7. decembra 2013. do 1. novembra 2014. godine, na zarade i druga primanja u javnom sektoru iznad 60.000 dinara koja su isplaćena u jednom mesecu.

Obrazac Zahtev za povraćaj razlike za uplatu neto prihoda lica u javnom sektoru/obustava postupka možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 08.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija