Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA: PREMA VREDNOSTIMA GLAVNOG POTRAżIVANJA ZA IZNOS DO 12.000 DINARA, KAO I ZA IZNOSE OD 12 DO 30 HILJADA DINARA, SMANJENI SU IZNOSI NAGRADE KOJA PRIPADA IZVRšITELJU ZA PRIPREMANJE I VOđENJE PREDMETA, DONOšENJE ZAKLJUčKA ZA IZVRšENJE ZA NAMIRENJE POTRAżIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIčNIH USLUGA, KAO I ZA DONOšENJE ZAKLJUčKA O PREDLOGU ZA SPROVOđENJE IZVRšENJA U PROCENJIVIM PREDMETIMA


Od 30. januara 2016. godine izvršitelji u Srbiji rade po izmenjenoj tarifi, odnosno naplaćuju manje naknade za svoj rad, u skladu sa Pravilnikom o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016 - dalje: Pravilnik) saopštila je Komora izvršitelja.

Pravilnikom se uvodi nov način obračuna naknade za rad izvršitelja, koji će biti transparentniji, precizniji i koji će izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku omogućiti da na jednostavniji način utvrde troškove za rad izvršitelja.

Prema vrednostima glavnog potraživanja za iznos do 12.000 dinara, kao i za iznose od 12 do 30 hiljada dinara, smanjeni su iznosi nagrade koja pripada izvršitelju za pripremanje i vođenje predmeta, donošenje zaključka za izvršenje za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, kao i za donošenje zaključka o predlogu za sprovođenje izvršenja u procenjivim predmetima.

Tako će za iznos duga do 12.000,00 dinara inicijalni troškovi za rad izvršitelja biti 800 dinara, umesto dosadašnjih 3.000 dinara.

Za dug koji iznosi od 12.000 do 30.000 umesto dosadašnjih 3.000 izvršitelji će naplaćivati 2.400 dinara.

Za troškove sastavljanja zahteva državnom organu za pribavljanje podataka o imovini izvršnih dužnika izvršitelji će takođe naplaćivati umesto dosadašnjih 6.000 dinara - do 3.600 dinara.

Prema novom Pravilniku i nagrada za uspešno sprovođenje izvršenja biće smanjena za iznose dugovanja do 12.000 dinara i iznosiće 1.800 dinara umesto dosadašnjih 3.000 dinara.

Pravilnik sa pomenutim izmenama primenjivaće se do 1. jula 2016. godine, s obzirom na to da tada stupa na snagu novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), te će u skladu sa tim biti donet novi Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, koji će biti u skladu sa ovim Zakonom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija