Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE I O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT: PREDSTAVNICI AUTO-šKOLA NEZADOVOLJNI NOVIM NAčINOM SISTEMA OBUKE KANDIDATA I POLAGANJA VOZAčKOG ISPITA, KOJI SE PRIMENJUJE OD 1. JANUARA 2016. GODINE


Novi sistem obuke kandidata i polaganja vozačkog ispita koji je počeo da se primenjuje od 1. januara 2016. godine već mesec dana izaziva nezadovoljstvo među predstavnicima srpskih auto-škola. U školama za obuku vozača zameraju da su im novine, predviđene Pravilnikom o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015) i Pravilnikom o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015) zakomplikovale i otežale rad.

Petar Rašeta, generalni sekretar Privredne komore auto-škola Srbije, naglasio je da je novi Informacioni sistem za osposobljavanje kandidata (ISO) počeo da se primenjuje pre nego što je detaljno testiran.

Kada je najavljivan ovaj softverski paket očekivali smo da će on da obezbedi kvalitetno praćenje rada, evidenciju kandidata, ali da će nam pojednostaviti posao – naglašava Rašeta.

On ukazuje da je od početka primene centralizovanog sistema koji svih 448 srpskih auto-škola povezuje sa MUP-om, softver počeo ozbiljno da "zakazuje".

Nekada neće da prihvati podatke koje unesemo, a nekada prihvata pogrešne podatke. Te greške ne možemo da ispravimo, pa zbog toga inspektor može da nas kazni. Desi se i da nam nestane ono što smo snimili posle nekog časa, ili da preko čitača softver ne prepoznaje podatke iz ličnih karata kandidata. Zbog zastoja sistema imali smo i prekid teorijskih ispita – navodi Rašeta.

Upravo je način polaganja teorijskog dela ispita jedna od najvećih zamerki na koju ukazuju auto-škole.

Sada kandidati ovaj ispit isključivo polažu na računarima. Ne bismo imali ništa protiv da je to samo jedna od mogućnosti, pored usmenog ili pismenog testa, ali ne jedina. Šta sada treba da radi neki seljak kome je potrebna dozvola za upravljanje traktorom ili motokultivatorom? Mislite li da neće upravljati njima bez dozvole – upozorava Rašeta koji je naglasio da je za predstavnike auto-škola sporno i to što se sada svi časovi snimaju.

Šta ako kandidat ne potpiše odobrenje za snimanje? Neće moći da polaže? – pita Rašeta.

Milan Todorović, predsednik Udruženja auto-škola Beograda napomenuo je da, isto tako, ne postoji nijedno opravdanje za nošenje laptopa na praktični deo ispita.

Ako, na primer, danas imam sedam kandidata na ispitu, proveru će proći samo njih dvoje. Zašto? Jer gubimo mnogo vremena na unošenje podataka o ispitu. A, koliko samo puta imamo problem sa internet vezom. I šta onda da kažem onim kandidatima koje moram da vratim, a koji su zbog polaganja izostali sa posla ili iz škole – zamera Todorović.

Reagujući na zamerke predstavnika auto-škola, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da se ISO, od početka primene, pokazao kao dobar. Probleme nije izazvao ovaj sistem, tvrde nadležni, već pre svega loš protok interneta. Nevolje su nastajale i zbog toga što neki računari nisu dobro podešeni za primenu novog softvera.

Prekidi koji su nastajali zbog loše komunikacione infrastrukture u auto-školama i kvaliteta internet veze, određenim izmenama u ISO, takođe su prevaziđeni. U protekle dve nedelje uspešnost održavanja teorijskog dela ispita bila je 99 odsto – uveravaju u MUP-u.

Nadležni naglašavaju i da auto-škole ne moraju da imaju laptop za praktični ispit ukoliko ispitni zadaci počinju ispred administrativnih prostorija škole jer se, kako kažu, pomoću administrativnog računara mogu uneti podaci neophodni za sprovođenje ispita i odrediti trasa za polaganje. Ali, ako ispit počinje na nekom drugom mestu, laptop je neophodan.

Utvrđivanje broja ispitnog zadatka putem računara je neophodno zbog uočenih zloupotreba pri sprovođenju vozačkog ispita, u kojima je kandidat bio upoznat sa brojem ispitnog zadatka i pre ispita. Takođe, na ovaj način se kontroliše i vreme sprovođenja praktičnog ispita – navode u MUP-u.

Izvor: Vebsajt Poltika, Dejan Aleksić, 05.02.2016.
Naslov: Redakcija