Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: PREDVIđENO JE UKIDANJE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS U KULTURI, ODREDBE O STATUSU USTANOVA KULTURE OD JAVNOG ZNAčAJA I UGOVORA O RADU NA TRI GODINE


Priznanje za vrhunski doprinos u kulturi je od samog uvođenja izazivalo kontroverze, a Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi predviđeno je njihovo ukidanje, jer bi dalja primena donosila dodatnu konfuziju u polju kulture, izjavio je ministar kulture i informisanja, Ivan Tasovac.

Predstavljajući poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona, Tasovac je rekao da se to odnosi i na odredbe o statusu ustanova kulture od javnog značaja i ugovorima o radu na tri godine.

"Iskreno verujem i trudiću se da svim argumentima do kojih smo došli dugotrajnim radom i konsultacijama sa strukom i korišćenjem međunarodne prakse, ubedim svih 250 poslanika da podrže izmene Predlog zakona", rekao je Tasovac, pošto tokom istog dana skupštinski Odbor za kulturu i informisanje nije podržao predložene izmene.

Ministar je napomenuo da je Predlog zakona prošao široku javnu raspravu, da je poslat Evropskoj komisiji na mišljenje i da ona nije imala nijednu primedbu.

Navodeći da je Zakon o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) stupio na snagu septembra 2009. godine i da je bio prvi akt opšteg karaktera, kao i da je tokom njegove primene uočen niz nedostataka i praktičnih problema, Tasovac je istakao da je cilj donošenja izmena da se svi uočeni nedostaci isprave i da na taj način postanu maksimalno primenjivi.

Među ključne izmene je svrstao utvrđivanje načela kulturnog razvoja i uspostavljanje jasnih prioriteta, preciznije regulisanje opšteg interesa u kulturi, definisanje pojmova kulturne delatnosti, prezicnije i jasnije određivanje procedura javnih konkursa za izbor direktora u ustanovama od javnog značaja.

Tu su i izmene koje se tiču Nacionalnog saveta za kulturu, koje omogućavaju ravnomernu zastupljenost svih kulturnih delatnosti u tom telu i preciznije regulišu njegove nadležnosti, kao i regulisanje finansijske nadoknade za rad članova tog tela.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.02.2016.
Naslov. Redakcija