Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREDNA KOMORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA ŽELI NOVI ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA


U otvorenom pismu Privredna komora MSPP-a je pozvala premijera da formira radnu grupu za izradu novog zakona o komorama, u kojoj bi se, osim predstavnika PKS, našli i predstavnici privatnih privrednih komora.

Privredna komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika otvorenim pismom premijeru ukazuje na niz nepravilnosti i neravnopravnosti komorskog sistema u Srbiji, koji favorizuje "državni PKS po svim pitanjima koja se tiču privrede u Srbiji". "Smatramo da isključivo učešće PKS-a u svim aktivnostima Vlade Srbije stvara jednodimenzionalnu sliku o stanju u privredi Srbije i ne prikazuju stvarne potrebe sektora koje mi zastupamo", ukazuje Privredna komora MSPP-a.

"Osim toga, smatramo da je za takav odnos države zaslužno i to što je imovina koja je preneta iz ranijeg PKS-a neosnovano pripala samo jednoj komori i da bi preraspodela bila jedino i pravo rešenje", piše u pismu.

Izvor: Dnevnik, 09.02.2015.