Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI PODZAKONSKIH AKATA NEOPHODNIH ZA PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je nacrte podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Tekst nacrta podzakonskih akata dostupan je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u sekciji "Nacrti podzakonskih akata", na adresi: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/pravilnici-i-prilozi-uz-pravilnike. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 09.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print