Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Doneta Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, za čije su sprovođenje obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 36.701.800.000 dinara.

Podsticaji su koncipirani tako da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoprivredne proizvodnje, kao i područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i to unapređenjem konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.

Zbog uticaja na ostale sektore, poljoprivreda je od izuzetnog značaja za razvoj privrede, s obzirom na to da direktno ili indirektno zapošljava približno petinu zaposlenog stanovništva u Srbiji.

Uredbom je propisano da će se sredstva raspoređivati za programske aktivnosti ili projekte – direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku u poljoprivredi i posebne i IPARD podsticaje.

Direktna plaćanja, koja će biti raspodeljena u odgovarajućim ukupnim iznosima, odnosiće se na premije, podsticaje za proizvodnju i regrese.

Merama ruralnog razvoja predviđena je podrška programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, diversifikaciju dohotka i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, kao i priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Podsticajem kroz kreditnu podršku omogućiće se poljoprivrednim proizvođačima da dođu do finansijskih sredstava iz bankarskih izvora pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

Na sednici je usvojena i Odluka o obrazovanju Radne grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listama konkurentnosti u oblasti razvoja elektronske uprave.

Neophodno je kontinuirano usaglašavanje sa visokim svetskim i evropskim standardima koji podrazumevaju unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima i privredi, efikasnija javna uprava, kao i poboljšanje konkurentnosti Srbije u međunarodnim okvirima.

Upoznavanje sa metodologijom, po kojoj se sprovodi praćenje razvoja elektronske uprave u Evropi, od posebnog je značaja za Srbiju kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kako bi se upoznali savremeni standardi portala, veb prezentacija i usluga i obezbedili uslovi za prekogranično pružanje ovih usluga.

Višeresorna radna grupa uključiće sva relevantna ministarstva i organizacije i njen osnovni cilj biće unapređenje pozicije Srbije na listama konkurentnosti.

Zadatak ove radne grupe je priprema predloga za pojednostavljenje postupaka za usluge elektronske uprave i priprema funkcionalnih specifikacija za elektronsko vođenje postupaka.

Vlada je dala saglasnost na kandidaturu Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije u Čačku 2020. godine.

Na sednici je usvojena i Odluka da zgrada Sokolskog doma u Čačku dobije status spomenika kulture.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.01.2020.
Naslov: Redakcija