Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU: Od 1. januara 2019. godine Narodna banka Srbije nadležna za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i za kontrolu deviznih i menjačkih poslova


Saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018), u nadležnost Narodne banke Srbije, od 1. januara 2019. godine, prešli su poslovi izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslovi kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova. Ovi poslovi su do 31. decembra 2018. godine bili u nadležnosti Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Radi obavljanja navedenih poslova, Narodna banka Srbije donela je odgovarajuća podzakonska akta, s primenom od 1. januara 2019. godine:

  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018 i 86/2018);
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima nadzor vrši Narodna banka Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018 i 103/2018).

Narodna banka Srbije nastaviće da, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, kao regulatorni i nadzorni organ na deviznom tržištu, doprinosi razvoju i unapređenju deviznog i ukupnog finansijskog tržišta, uz očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 04.01.2019.
Naslov: Redakcija