Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TOKOM 2019. GODINE VEĆI BUDŽETSKI FONDOVI ZA NACIONALNE MANJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije opredelilo je u budžetu za 2019. godinu više sredstava za budžetske fondove za nacionalne manjine i lokalne samouprave, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

"U budžetskom fondu za nacionalne manjine u 2019. godini biće 30 miliona dinara, što je za 37,61 odsto više nego u 2018. godini", ukazao je Ružić.

Ružić je naveo da će raspoređivanje tih sredstava biti dogovoreno sa Savetom za nacionalne manjine, koji će opredeliti prioritetnu oblast za finansiranje, u cilju unapređenja prava pripadnika nacionalnih manjina.

On je istakao da je iz tog fonda u 2018. godini finansirano 77 organizacija ili ustanova u iznosu od 21,8 miliona dinara, za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

"Sredstva su iskorišćena u cilju veće informisanosti na jezicima nacionalnih manjina, što je i bila preporuka Saveta Vlade za nacionalne manjine, u čijem radu, pored predstavnika državnih organa, učestvuju i predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina", rekao je Ružić.

Prema njegovim rečima, rok za realizaciju projekta iz Fonda za nacionalne manjine je kraj juna 2019. godine, a do sada su realizovani projekti za bolju informisanost albanske i bošnjačke nacionalne manjine na izborima za nacionalne Savete nacionalnih manjina u 2018. godini, kao i projekti za kvalitetnije informisanje romske nacionalne manjine, u cilju poboljšanja položaja romske zajednice u društvu.

Realizovani su i projekti čiji je cilj smanjenje diskriminacije prema nacionalnim manjinama u obrazovanju i sportu, edukativni programi za predškolsku decu, kako bi upoznali jezike sredine u kojoj žive, ali i projekti za podsticanje umetničkog stvaralaštva i doprinos kulturnom razvoju manjina.

Ružić je podsetio da je Budžetski fond za nacionalne manjine bio neaktivan 15 godina, ali je od prošle godine Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu počelo da obavlja raspodelu sredstava iz fonda.

Podsetio da je i da je 2018. godina bila godina manjinskih prava, jer je donet set zakona za unapređenje ostvarenja prava pripadnika nacionalnih manjina i adekvatnije upotrebe njihovog jezika i pisma, a 4. novembra održani su izbori za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 22 nacionalna saveta.

Ružić je istakao i će je Budžetski fond za program lokalne samouprave u 2019. godini biti 489,3 miliona dinara, što je za 52 odsto više nego u 2018. godini.

U 2018. godini podršku iz Fonda za lokalne samouprave, koji je iznosio 320,1 milion dinara, za realizaciju projekata dobilo je 59 opština i gradova Srbije.

"Fond za lokalne samouprave smo u 2018. godini uvećali 32 puta, tako da je 320 miliona dinara bila značajna podrška opštinama za sređivanje infrastrukture, povećanje efikasnosti samih uprava i bolje pružanje usluga građanima, ali i organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za ove sredine", rekao je Ružić.

Lokalne samouprave sredstva koriste za infrastrukturne radove na vrtićima, školama, objektima kulture, sporta i javne uprave, komunalnoj infrastrukturi, javnim parkovima i rasveti.

Deo sredstava iz Fonda za lokal u 2018. godini bio je usmeren i za nabavku savremenih informacionih tehnologija koje će omogućiti uvođenje e-Uprave i bolje pružanje usluga građanima i privredi, kao i za u organizaciji kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija.

Izvor: Vebsajt N1, 04.01.2019.
Naslov: Redakcija