Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKRAĆEN ROK OTPLATE KEŠ KREDITA NA OSAM GODINA: Od 2020. otplata će biti moguća samo na sedam, a od 2021. na najviše šest godina


Gotovinski krediti ubuduće neće moći da se otplaćuju na deset godina, što je bila ponuda mnogih banaka. Narodna banka Srbije (NBS) naložila im je da ove godine rok za otplatu keš zajmova skrate na osam godina, dogodine na sedam, a od 2021. na najviše šest godina. Ovo ograničenje važi i za potrošačke kredite, osim onih za kupovinu automobila koji će i ubuduće moći da se otplaćuju osam godina. Podrazumeva se, ograničenja važe za novoodobrene kredite.

Centralna banka je ograničila i ukupnu mesečnu zaduženost na maksimalnih 60 odsto plate ili penzije. Pojednostavljeno, ako neko ima neto zaradu 50.000 dinara, rata ne može da prelazi 30.000 dinara. Upravo zahvaljujući dužim rokovima otplate, mnogi dužnici su dobili manju mesečnu ratu i tako uspeli da se uklope u kriterijume kreditne sposobnosti. Sve ovo je urađeno, kako objašnjavaju u NBS, da bi se izbegli rizici sve većeg kreditiranja stanovništva. Sa značajnim padom kamata gotovinski i refinansirajući krediti su poslednjih godina postali najprodavaniji bankarski proizvod. Prema podacima Udruženja banka za novembar prošle godine, dug stanovništva za gotovinske, refinansirajuće i potrošačke kredite iznosi oko 500 milijardi dinara, čime su pretekli stambene u koje je plasirano oko 400 milijardi dinara. I ne samo to. Banke su produžile rok otplate dinarskih kredita na čak deset godina, što je do pre neku godinu bilo nezamislivo.

Za Narodnu banku to je bio signal za uzbunu i zato je reagovala da ne bi došlo do povećanja teško naplativih kredita bez obezbeđenja, odnosno garancije, a keš krediti se, po pravilu, obezbeđuju samo menicom. – To je odgovor NBS na sve učestaliju pojavu nenamenskog neobezbeđenog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima. Nivo kreditne zaduženosti od 60 odsto zarade i prekoračenje bilo kog fizičkog lica nakon novih odredbi obavezuje banku da o potraživanju od tog dužnika obavesti Narodnu banku – navode u centralnoj banci.

Drugim rečima, i pored novih propisa banke će moći da odobravaju kredite s dužim rokovima otplate i dužnicima s višim stepenom kreditne zaduženosti, ali će za njih morati da preuzmu rizik. To znači da ako banka u toku 2019. godine odobri potrošački, gotovinski ili drugi kredit s rokom otplate od deset godina, moraće da umanji svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice sve do konačne otplate kredita.

Stručnjake nije začudilo ograničenje NBS. Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, potvrđuje da je centralna banka na taj način htela da smanji rizik usled sve veće zaduženosti stanovništva.

Dužnici koji su visoko zaduženi stalno refinansiraju svoje obaveze, a to mogu samo s dužim periodima otplate. Vrate dug, dobiju dodatni keš i s dužim rokom otplate uklope se u kriterijum maksimalne mesečne opterećenosti plate. To je kao grudva snega koja se kotrlja i uvećava. Po svojoj suštini keš krediti za banku su rizičniji zbog brže procedure, odnosno kraćeg perioda odobrenja, kao i dugog perioda otplate kada nastaju rizici da dužnik usled prezaduženosti ili zbog toga što je ostao bez posla ne može da ga vrati. Da bi neko dobio ovaj kredit dovoljna je potvrda poslodavca o zaposlenju i menica, što je takođe rizično. Na ovu vrstu kredita hipoteka se ne stavlja, to se ne radi nigde u svetu – kaže Grubišić.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 05.01.2019.
Naslov: Redakcija