Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA: Uredbom je predviđeno da će svako preduzeće koje uloži 100.000 evra i zaposli najmanje deset ljudi moći će da dobije državnu pomoć. Za svako otvoreno novo radno mesto država će investitoru plaćati od 3.000 do 7.000 evra, u zavisnosti od razvijenosti područja u koje ulaže novac. Pravo da učestvuju u postupku dodele subvencija imaju investitori koji imaju spremne investicione projekte i koji obezbede učešće od najmanje 25 odsto opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć


Vlada Republike Srbije je neposredno pred Novu godinu donela Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016 - dalje: Uredba), kojom se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Pod direktnim investicijama smatraju se ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva privrednih subjekata u cilju započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom, a sve to vezano je sa novim radnim mestima. Investitor može biti domaći ili strani privredni subjekt, koji podnosi prijavu za dodelu sredstava podsticaja radi realizacije investicionog projekta.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, ali njih nema za finansiranje investicionih objekata u sektoru saobraćaja, softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih proizvoda, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama. Pravo da učestvuju u postupku dodele subvencija imaju investitori koji imaju spremne investicione projekte i koji obezbede učešće od najmanje 25 odsto opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Da bi neki investitor dobio sredstva od države mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre, da je podneo prijavu za dodelu sredstava i biznis plan za investicioni projekat, da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, da lice koje ga predstavlja nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti i da je izmirio sve poreske obaveze prema državi. Mora, takođe, da ispunjava uslov i da u proteklih godinu dana nije smanjivao broj zaposlenih za 10 odsto i više, kao i da dosada nije koristio sredstva za iste namene iz budžeta Srbije.

Sredstva se mogu dodeliti za investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta na neodređeno vreme, ukoliko su oni u opštinama razvrstanim u devastirana područja. Ukoliko se ulaže 200.000 evra sredstva se mogu dobiti ako se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih radnika na neodređeno radno vreme u opštinama koje su svrstane u četvrtu grupu razvijenosti, dok za zapošljavanje 30 radnika na neodređeno vreme u opštinama svrstanim u treću grupu razvijenosti, vrednost ulaganja kako bi se dobila državna sredstava, mora biti 300.000 evra. Za drugu grupu razvijenih opština pod uslovom da se obezbeđuje najmanje 40 radnih mesta ulaganja moraju biti najmanje 400.000 evra, dok je uslov za sredstva za prvu grupu otvaranje najmanje 50 radnih mesta i ulaganja od 500.000 evra.

Takođe, sredstva mogu biti dodeljena pod uslovom da se direktna investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velike privredne subjekte odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte, zatim da se dostignuti broj zaposlenih ne smanjuje u periodu od pet godina za velike privredne subjekte odnosno tri godine za mala i srednja preduzeća.

Investitoru koji otvori radna mesta u opštinama prve grupe razvijenosti odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu od 3.000 evra po novootvorenom radnom mestu, onima koji otvorene radna mesta u opštinama razvrstanim u drugu grupu razvijenosti pripada maksimalan iznos od 4.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Investitor koji otvori radna mesta u lokalnim samoupravama u trećoj grupi razvijenosti odobrava se maksimalno 5.000 evra po novootvorenom radnom mestu, dok će onaj koji otvori radna mesta u opštinama četvrte grupe razvijenosti dobijati maksimalno po 6.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Najveća sredstva dobiće investitor koji otvori nova radna mesta u opštinama koje su prema stepenu razvijenosti devastirano područje i oni će maksimalno dobijati 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu.

Prema ovoj Uredbi mogući su i dodatni podsticaji za radno intenzivne investicione projekte. Tako će dodatnih 10 odsto novca dobijati oni koji otvore preko 200 novih radnih mesta, 15 odsto za otvorenih novih preko 500 radnih mesta, dok će dodatni podsticaj od 20 odsto dobijati oni koji otvore preko 1.000 novih radnih mesta.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 09.01.2017.
Naslov: Redakcija