Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Pravilnikom, koji je stupio na snagu 7. januara 2017. godine, uvedene su dve nove usluge - Upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i Promena imaoca prava na nepokretnosti, odnosno upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika. Supružnici koji zajedno kupuju nepokretnost i čija se oba imena nalaze u kupoprodajnom ugovoru, svoja prava na nepokretnost moći će da upišu po najnižoj taksi koja iznosi 300 dinara


Stupanjem na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016), 7. januara 2017. godine, građani kojima zatrebaju usluge katastra izdvajaju manje novca nego do sada.

Pravilnikom je propisano pojeftinjenje 14 usluga službe za katastar nepokretnosti, te uvođenje novih usluga - upis objekata sa zajedničkom svojinom supružnika, upis prava u korist osoba sa invaliditetom...

- Ove novine su dobre. Pomoći će da se zbog nižih troškova smanji razlika između realnog stanja na terenu i pravnog stanja, koje je upisano u katastru. Što se tiče novine vezane za upis objekata oba supružnika, to će doprineti većoj pravnoj sigurnosti za oba vlasnika - kaže pravni stručnjak dr Ranko Keča.

Od 25 do 50 odsto snižene su takse za spajanje i deobu parcela, kao i izgradnju ili dogradnju objekata. Niža je i taksa koja se plaća na ugovor o doživotnom izdržavanju i sada će iznositi 3.000 dinara, što je upola jeftinije nego do sada. Biće znatno jeftinija i taksa za upis supružnika kao zajedničkih vlasnika nepokretnosti. Naime, supružnici su i do sada mogli da se upišu kao zajednički vlasnici nepokretnosti, ali nisu bili označeni kao posebna kategorija korisnika i ovu uslugu plaćali su 9.800 dinara, a sada će to moći da urade po najnižoj taksi od 300 dinara.

U Srbiji su vlasnici nepokretnosti uglavnom muškarci, o čemu svedoči i to što je na njih upisano čak 61 odsto nepokretne imovine, dok je na lepši pol upisano svega 39 odsto nepokretnosti. Uz nižu taksu žene će dobiti ravnopravniji tretman. Imovina koji supružnici steknu u braku smatra se zajedničkom, međutim onaj ko je upisan kao vlasnik imao je više mogućnosti kod raspolaganja. Ukoliko su oba supružnika upisana i kao vlasnici onda o raspolaganju moraju odlučivati saglasno, odnosno ne može više samo jedan supružnik da donese odluku o prodaji stana, kuće, parcele. Isto važi i prilikom iznajmljivanja. Suvlasnički odnos sprečava da, zbog neodgovornog ponašanja jednog od supružnika, jedan od njih ostane bez svog dela imovine ili da mora da je potražuje sudskim putem.

Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda kaže da je to bolje i za kupca u slučaju prodaje jer će biti tačno informisan o tome ko poseduje pravo na nepokretnosti.

Ove novine podržala je i Svetska banka. U ovoj finansijskoj instituciji smatraju da će se na taj način povećati broj žena koje imaju zvanično upisanu imovinu u katastar, a to će, pak, biti doprinos rodnoj ravnopravnosti.

Novine u katastru, kada je lepši pol u pitanju, nisu samo kozmetičke. One bi trebalo da doprinesu razvoju ženskog preduzetništva, jer budući da se na žene vodi malo nepokretnosti teže dobijaju pozajmicu - jer ko nema ništa teško može dobiti pozajmicu od neke finansijske kuće. Naime, prilikom uzimanja zajmova, pa i deobi bespovratne pomoći pripadnice lepšeg pola sigurniji su klijenti ako imaju imovinu, bilo da je koriste za obezbeđenje kao hipoteku ili šansu da im imovina pomogne u pokretanju i vođenju biznisa.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 09.01.2017.
Naslov: Redakcija