Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA USKLADIVANJE PREDLOGA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI I PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI SA ZAKONOM O JAVNOJ SVOJINI I ZAKONOM O RESTITUCIJI


Mreža za restituciju u Srbiji uputiće Vladi RS inicijativu za uskladivanje predloga zakona o planiranju i izgradnji i privatizaciji sa Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o restituciji, kako bi se jasno regulisalo pitanje korišćenja gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, prethodno nacionalizovanog.

Mreža podseća u saopštenju da je nedavnom odlukom Ustavnog suda Srbije dodatno potvrđeno da u postupcima privatizacije društvene imovine u proteklih 25 godina nije prodata niti je mogla biti prodata i državna svojina, naročito građevinsko zemljište u državnoj svojini.

"U našem zahtevu ponovo ćemo ukazati da je brojnim dosadašnjim i danas važećim propisima, nacionalizovana imovina bila i ostala u državnoj (javnoj) svojini, ali je korupcijom vlasti bez pravnog osnova, bez naknade, kriminalom u Agenciji za privatizaciju ili prethodnom Ministarstvu privrede, Republickom geodetskom zavodu i slično prisvajana od strane subjekata privatizacije", navodi se u saopštenju.

To se posebno odnosi na građevinsko zemljište u državnoj svojini bez obzira da li je obavljena takozvana privatizacija ili ne u proteklim decenijama, dodaje Mreža.

Kao takvo - u državnoj ili javnoj svojini, to zemljište se može vratiti bivšim vlasnicima u postupku restitucije, a odnosi sa sadašnjim korisnikom se mogu regulisati između privatnih vlasnika i korisnika, ukoliko su zakoniti korisnici.

Bilo kakvo omogućavanje daljih privilegija, ili davanje dodatnih, kao na primer da nad uzurpiranim zemljištem zakonom, ili na drugi način, učesnici u kriminalnim privatizacijama steknu još neka povlašćena prava, ne samo da bi bilo suprotno odlukama Ustavnog suda, već bi imalo katastrofalne posledice po deklarisanu borbu protiv kriminala i korupcije.

Podsećamo i da je dosadašnja loša praksa suprostavljanja procesa restitucije kao najefikasnijeg oblika privatizacije i tzv. privatizacija društvene svojine u proteklim godinama, donela korist iskljucivo neodgovornim i u osnovi kriminogenim strukturama, koje su i danas izuzetno uticajne.

Mreža napominje da je neophodno izmeniti postojeći član Zakona o privatizaciji kojim bi se preciziralo da bivši vlasnici nemaju pravo na naturalnu restituciju samo u slučajevima kada je subjekat privatizacije stekao određenu nepokretnost po tržišnim uslovima u skladu sa zakonom, a ne kako je sada predviđeno ako ovu nepokretnost koja je u državnoj svojini, samo besplatno koristi decenijama.

Samo na taj način bili bi zaštićeni interesi Republike Srbije, kao sigurne destinacije za investiranje, ali i svi potencijalni investitori koji bi mogli biti dovedeni u zabludu ako se ta odredba ne promeni, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 9.1.2014.