Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA PREDVIĐA SKRAĆIVANJE ROKOVA ZA REKLAMACIJU I REGULISANJE PRODAJE PREKO INTERNETA


 Vlada RS bi tokom januara trebalo da predloži novi Zakon o zaštiti potrošača i prosledi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje. Na taj način, domaća zakomska regulativa u oblasti zaštite potrošača trebalo bi da bude usklađena s međunarodnim standardima, da štiti potrošače, a da ni na koji način ne šteti ni trgovcima.

Na osnovu sugestija i primedbi tokom javne rasprave, novi zakon mora da obezbedi jake instrumente i mehanizme zaštite potrošača koji su izostali iz prethodnog zakona, a čije su se mnoge slabosti pokazale u primeni.

U predlogu novog zakona o zaštiti potrošača, između ostalog, ne postoji više pojam primerenog roka za reklamaciju, odnosno biće izbegnuta varijanta da nakon što ste predali reklamaciju – čekate u nedogled da se to i reši.

  • "Nacrt Zakona predviđa da se reklamacija ispoštuje, popravka uradi odmah, a najkasnije do 30 dana.
  • Druga bitna novina je da je skraćen rok za odgovor na reklamaciju. Do sada je to bilo 15 dana, a novi rok je osam dana", kaže za RTV Aleksandar Korać, predsednik UPOK.
  • Za razliku od dosadašnje prakse, ukoliko nemate ambalažu proizvoda koji reklamirate – kutiju, pakovanje, omot – to neće biti smetnja za eventualnu reklamaciju.
  • Takođe, zbog isteka rokova za reklamaciju, prodaja van poslovnog prostora i preko interneta biće adekvatno regulisane.
  • "Rok za reklamaciju ne kreće od potpisivanja ugovora , nego od dana kada ste vi tu robu dobili.

To je jako bitno jer su do sada ljudi koji kupe robu na taj način čekali više od 20 dana na isporuku, a samim tim je i reklamacioni rok – istekao", navodi Korać.

Novim zakonom biće vraćene nadležnosti tržišnoj inspekciji, posebno u oblasti nepoštene poslovne prakse i netržišnih ugovornih obaveza, što takođe treba da pomogući kvalitetnu zaštitu interesa potrošača.

Kada počne primena novog Zakon o zaštiti potrošača, kazne u rasponu od 300 hiljada do čak dva miliona dinara biće dodatni instrument da prava potrošača budu i – ispoštovana.

Izvor: RTV