Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNI REVIZOR NEZADOVOLJAN RADOM SUDOVA


"DRI je dosad protiv odgovornih, posle završenih revizija, podnela 493 prijave, a doneto je 79 pravosnažnih presuda. Iz toga je sasvim jasno da nisam zadovoljan brzinom kojom sudovi postupaju", izjavio jegeneralni državni revizor Radoslav Sretenović

On je, međutim, dodao da veruje da će na kraju svi odgovarati u skladu sa zakonom.

"Naš primarni cilj nije da podnosimo prijave, već da kontrolišemo da li budžetski korisnici troše novac poreskih obveznika u skladu sa zakonom. Zatim da izrazimo mišljenje da li su finansijski izveštaji budžetskih korisnika i javnih preduzeća istiniti i da utvrdimo da li su javna sredstva upotrebljena ekonomično, efikasno i efektivno", istakao je Sretenović.

Na pitanje kako gleda na zahtev Skupštine da Vlada ujednači plate nezavisnih institucija, on je rekao da podržava ideju da se napravi skala zarada i da najodgovorniji u državi budu i najplaćeniji.

"I protiv sam uravnilovke. Mi smo već imali probleme da privučemo profesionalne kadrove, jer su plate kod pojedinih subjekata bile veće nego plate revizora. Naravno, biće nam još teže ako se zarade budu smanjivale", kaže Sretenović.

On je naveo da i dalje postoje problemi sa javnim nabavkama.

"Utvrdili smo da su nabavke bile problematične u vrednosti od čak 31,5 milijardi dinara. Sad se vidi koliko je bilo značajno što smo, tokom izmena Zakona o javnim nabavkama, predložili da prekršaj ne zastareva za godinu, već za tri godine...Takođe, na inicijativu DRI zloupotrebe u vezi s javnim nabavkama sankcionisane su i Krivičnim zakonikom.

Izvor: Tanjug