Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA "Sl. glasnik RS", br. 113/2013: • Precizira se da rok za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu ne može biti kraći od četiri nedelje •

Izvor: Paragraf Lex