Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590: Odluka će se primenjivati do 31. decembra 2022. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 8. decembra 2022. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 (“Sl. glasnik RS”, br. 136/2022).

Odluka je doneta na zahtev Ministarstva rudarstva i energetike, a na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon). Njom je izvršena izmena u Odluci o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2022 i 133/2022), koja je u primeni od 24. novembra 2022. godine.

Na ovaj način je produžena privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590 iz tarifne oznake 2710 19 43 00 sa naimenovanjem “Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja: Ostala: teška ulja: gasna ulja: za ostale svrhe: sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi” do 31. decembra 2022. godine.

Razlog je sprečavanja pretnje kritične nestašice ovog proizvoda, prouzrokovane globalnim poremećajem na tržištu derivata nafte, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije derivatima nafte.

Odluka je objavljena 8. decembra 2022. godine, stupa na snagu 9. decembra 2022. godine, a primenjuje se do 31. decembra 2022. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 08.12.2022.