Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OBRADI PODATAKA I EVIDENCIJAMA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Rasprava će trajati do 31. decembra 2022. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 31. decembra 2022. godine.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona biće održani okrugli stolovi i to po sledećem rasporedu:

- Novi Sad, 21. decembar 2022. godine, od 10 do 14 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Narodnog fronta 10;

- Niš, 23. decembar 2022. godine, od 10 do 14 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Dobrička 2;

- Beograd, 27. decembar 2022. godine, od 10 do 14 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: javnarasprava.evidencija@mup.gov.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-Konsultacije.

Izvor: Vebsajt MUP, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija