Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: Rasprava će trajati do 28. decembra 2022. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 28. decembra 2022. godine.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona biće održan okrugli sto dana 22. decembra 2022. godine, od 10 do 14 časova, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (ul. Cara Dušana br. 51, Zemun).

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: javnarasprava.azil@mup.gov.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-Konsultacije.

Izvor: Vebsajt MUP, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija