Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INICIJATIVA ZA TONSKO SNIMANJE SVIH SUĐENJA: AK Beograda smatra da bi obavezno snimanje uspostavilo red u sudnici, obezbedilo pristojnost u ponašanju suda i stranaka i omogućilo bi sankcionisanje svake zloupotrebe procesnih prava


Advokatska komora Beograda je podnela inicijativu Ministarstvu pravde za uvođenje tonskog snimanja svih suđenja, jer u sudnicama najveći problem predstavlja način vođenja zapisnika. Zakon propisuje sačinjavanje zapisnika u koji se unosi bitna sadržina datih iskaza i to u obliku pripovedanja, što podrazumeva pravo suda da prepričava iskaze stranaka i svedoka u zapisnik na način kako ih je sud razumeo. Ovo pravo se u praksi vrlo često zloupotrebljava tako što se prilikom parafraziranja iskaza gube vrlo važni detalji, nakon čega se gubi mnogo vremena u otklanjanju "slučajnih ili namernih" grešaka u parafraziranju onoga što je u sudnici izgovoreno.

Kada ovaj problem sagledamo u svetlu ograničenog broja sudnica i ograničenog broja sudija, zaključujemo da bi rešenje ovog problema trebalo da bude bolja alokacija raspoloživih resursa koja podrazumeva skraćenje vremena korišćenja sudnica u svakom predmetu tako što bi se tok suđenja snimao a tonski zapis transkribovao nakon suđenja - izvan sudnice. Na ovaj način se smanjuje broj sati korišćenja sudnice po predmetu, tako da će isti sudija u istoj sudiji dnevno moći održati veći broj suđenja, čime će se povećati efikasnost i istovremeno unaprediti kvalitet postupka.

Obavezno snimanje uspostavilo bi red u sudnici, obezbedilo pristojnost u ponašanju suda i stranaka i omogućilo bi sankcionisanje svake zloupotrebe procesnih prava, jer se može očekivati da bi se i stranke i sud uzdržavali od ekscesnih postupaka kada bi znali da se ceo tok postupka tonski beleži i da taj snimak može poslužiti kao dokaz u postupku pred nadležnim disciplinskim organima ili u postupku za izuzeće sudije.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 04.12.2019.
Naslov: Redakcija