Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVOSUDNO-INFORMACIONI SISTEM: U toku je izrada modula za pristup podacima o licima protiv kojih se vodi istraga, licima protiv kojih se vodi krivični postupak i kaznenoj evidenciji pravnih lica


Od početka rada Pravosudno-informacionog sistema (PIS), odnosno platforme za elektronsku razmenu podataka u pravosuđu, koje je uspostavilo Ministarstvo pravde, razmenjeno je više od 4 miliona elektronskih upita, čime je ušteđeno gotovo 1,1 milijarda dinara.

Povezani organi su, zahvaljujući PIS-u, oslobođeni razmene papirnih dopisa i pisama, ponovnog unošenja podataka u sopstvene informacione sisteme radi pretrage i čuvanja podataka, troškova kancelarijskog materijala, što je dovelo do velikih ušteda.

Ministarstvo pravde je od 2017. godine povezalo ukupno 19 baza podataka iz 14 državnih i pravosudnih organa, što je do sada rezultiralo sa ukupno 4.284.757 elektronskih upita, koji su zamenili 8.569.514 dopisa u papiru.

Posmatrajući rad službenika, ušteđeno je 8.208 meseci njihovog rada, na čemu je ušteđeno 613.721.669 dinara.

U okviru PIS-a danas su dostupni setovi podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Agencije za privredne registre, ministarstava državne uprave i lokalne samouprave i unutrašnjih poslova, prekršajnih sudova, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Republičkog geodetskog zavoda, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, dostupni su podaci i Narodne banke Srbije, sudova opšte nadležnosti, javnih beležnika, Republičkog javnog tužilaštva, Poreske uprave, Republičkog zavoda za statistiku.

U toku je izrada modula za pristup podacima o licima protiv kojih se vodi istraga, licima protiv kojih se vodi krivični postupak i kaznenoj evidenciji pravnih lica.

Planiran razvoj podrazumeva proširivanje PIS-a novim veb servisima ka bazama podataka kako pravosuđa tako i drugih državnih organa, a sistem će se kontinuirano unapređivati sa krajnjim ciljem koji podrazumeva veb servise ka svim bazama podataka koje su neophodne pravosudnim organima u njihovom radu.

Elektronska razmena podataka direktno doprinosi unapređenju efikasnosti pravosuđa, kroz smanjenje trajanja sudskih i drugih postupaka pravosudnih organa i povećanje kvaliteta rada sudija, tužilaca i drugih nosilaca pravosudnih funkcija, kao i drugih državnih organa koji se nalaze van sistema pravosuđa, jer omogućava trenutan uvid u podatke koji su od značaja za vođenje postupaka, jednim klikom, nasuprot dugotrajnom "putovanju" dopisa u papiru.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 04.12.2019.
Naslov: Redakcija