Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU I O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: Upućen apel firmama koje su licencirane i čiji su radnici dobili licence da podnesu zahteve MUP-u za izdavanje službene legitimacije


Na sednici Grupacije za fizičko obezbeđenje razmatrani su rezultati primene Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) i izneta su viđenja članova grupacije u vezi procesa obuke i polaganja stručnog ispita.

Tokom sednice saopšteno je da je MUP RS započeo treninge za svoje radnike koji će biti zaduženi za nadzor i kontrolu i da se ozbiljno sprema za doslednu primenu ovog Zakona od 1. januara 2017. godine, ali i Zakona o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013).

Istaknuto je da je 14.000 polaznika položilo stručni ispit, kao i da su se veliki samozaštitni sistemi uključili u proces licenciranja i obuke, a što do pre mesec dana nije bio slučaj. Trenutno se kao problem pojavljuje to što firme koje su licencirane i čiji su radnici dobili licence, ne podnose zahteve MUP-u za izdavanje službene legitimacije i da je to do sada uradila samo jedna firma.

S obzirom na trenutnu dinamiku procesa obuke i licenciranja, kako je saopšteno, postoji opasnost da od 1. januara 2017. godine neće biti dovoljan broj licenciranih firmi i licenci.

 Prema rečima Đorđa Vučinića, MUP će u procesu kontrole i nadzora eventualno imati razumevanja za neke naše poteškoće i razlikovati kompanije koje su ušle i započele proces licenciranja i obuke službenika obezbeđenja od kompanije koje isti nisu započele, s tim da Zakon o privatnom obezbeđenju mora da važi za sve, kako za privatne firme i preduzetnike, tako i za javni i državni sektor.

Od 1. januara 2017. godine očekuju se i rezultati od primene Zakona o detektivskoj delatnosti, tj. znaće se koliko je agencija licencirano i da li su uskladili svoje poslovanje sa Zakonom. Procena je da je licencirano oko 10 agencija.

Predsednik Grupacije detektivskih agencija saopštio da je neophodno da se ispoštuje postojeći Zakon o detektivskoj delatnosti, a da će se njegove eventualne manjkavosti i slabosti rešavati u hodu i usklađivati sa situacijom na terenu, tako da nema smetnji da se sve što se u praksi pokaže kao neostvarivo i komplikovano, menja putem predloga za dopunu Zakona.

Najavljeno je da će se do kraja decembra 2016. godine biti održana redovna sednica Stručnog saveta MUP-a, na kojoj će jedna od tema biti vezana za vođenje evidencija i određene terminološke dileme koje se odnose na pripravnički staž.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 06.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija