Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Od 2015. godine uočava se da su zahtevi za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki sve kompleksniji, te da u sve većem broju podnosioci angažuju stručna lica, u cilju vođenja postupka. Predstojeća godina važna je za oblast javnih nabavki jer je najavljeno otvaranje Poglavlja 5, a do kraja 2017. godine i izmene Zakona koji će biti detaljnije usaglašen sa direktivama EU


Prema podacima Uprave za javne nabavke u 2015. godini zaključeno 104.527 ugovora o javnim nabavkama, čija je ukupna vrednost 354,9 milijardi dinara, a za prvih šest meseci 2016. godine zaključeno je 55.823 ugovora, ukupne vrednosti 154,4 milijardi dinara, rečeno je na skupu "Značaj javnih nabavki u kreiranju poslovnog ambijenta", koji su organizovale Privredna komora Srbije (PKS) i Uprava za javne nabavke, u saradnji sa Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisijom za zaštitu konkurencije.

Kako je istaknuto, veoma je važno da nadležne institucije sarađuju i staraju se o zakonitosti postupaka javnih nabavki, jer navedeni podaci koji imaju tendenciju rasta pokazuju koliki je značaj ove oblasti. To dalje upućuje na potrebu saradnje državnih institucija i privrednika.

Jedan od najznačajnijih ciljeva novih evropskih direktiva u oblasti javnih nabavki je smanjenje administrativnog opterećenja ponuđača kako bi se olakšalo njihovo učešće u postupcima javnih nabavki, posebno malih i srednjih preduzeća.

Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Hana Hukić ukazala je da iz procesa javnih nabavki treba da se omogući da javni sektor na najefikasniji i najekonomičniji način zadovolji svoje potrebe i omogući nesmetano sprovođenje svojih delatnosti.

"Takođe, mora se omogućiti da privreda na adekvatan način isprati tu potrebu u ambijentu zdrave tržišne utakmice i na taj način prepozna sopstveni interes za učešće u postupcima javnih nabavki", dodala je Hukić, naglasivši da sama regulativa u ovoj oblasti i praksa nadležnih institucija ne sme biti prepreka za ostvarenje ovih ciljeva.

Od usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), 2015. godine u oblasti zaštite prava uočava se da su zahtevi za zaštitu prava sve kompleksniji i da u sve većem broju podnosioci angažuju stručna lica, u cilju vođenja postupka.

2016. godine 60 odsto zahteva koji su došli pred Republičku komisiju je poništeno, što znači da su nepravilnosti i dalje prisutne u značajnoj meri. Predstojeća godina važna je za tu oblast jer je najavljeno otvaranje Poglavlja 5, a do kraja 2017. godine predstoje i izmene važećeg Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović ukazao je da je prema Zakonu o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013) jedna od najvećih povreda procesa nameštanje ili lažiranje u procesu javnih nabavki.

"Učesnici na tržištu u postupcima često nastupaju zajednički, a dešava se neretko da međusobno tajno dogovaraju svoj nastup pre podnošenja ponude, što predstavlja tešku povredu konkurencije jer isključuju stvarnu borbu i onemogućavaju naručioce da dobiju najpovoljniju ponudu kako u pogledu cene, tako i kvaliteta", kaže Obradović ističući da je zato važna saradnja svih nadležnih institucija.

Komisija intenzivno radi na edukaciji zaposlenih, jer je od ključnog značaja da se prepoznaju oblici ovakvih ponuda. Postoje dve vrste kazne - do 10 odsto prihoda, u zavisnosti od težine povrede i zabrana učešća u postupcima, što je jedan od najtežih oblika kažnjavanja.

Šef Odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov takođe je ukazala da bi do kraja 2017. godine trebalo da bude donet novi Zakon koji će biti detaljnije usaglašen sa direktivama EU.

"Mi smo već dobar deo usaglasili, a težište evropskih direktiva ide u pravcu smanjenja administrativnog opterećenja", što je takođe važno, istakla je Srećkov.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 07.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija