Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Upućena 231 prijava protiv onih za koje se sumnja da ostvaruju i ne prijavljuju prihode na osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup. Po podnetim prijavama Poreska uprava sprovodi postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Ako se u postupku utvrde nepravilnosti, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni. Odredbama Zakona propisane su novčane kazne, od 15.000 do 150.000 dinara za prekršaj fizičkog lica ako ne podnesu poresku prijavu PP OPO


Na poziv Poreske uprave da prijave komšije koji izdaju stanove, a ne plaćaju porez, do sada se odazvao 231 građanin.

Toliko je prijava stiglo preko sajta ove ustanove gde se može prijaviti osoba za koju se sumnja da ostvaruje i ne prijavljuje prihode na osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti.

Kada je ova akcija najavljena, bilo je dosta polemike o tome koliko je potkazivanje komšija moralno. Iako je prijava anonimna, očigledno je da nije baš mnogo građana spremno da koristi ovaj mehanizam, i da cinkari susede.

Ne postoje precizni podaci o broju nekretnina koje se izdaju, ali u opticaju su brojke od 160.000 do 250.000 stanova. U Poreskoj upravi objašnjavaju da se po podnetim prijavama sprovodi postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Ako se u postupku utvrde nepravilnosti, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni.

"Odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016) propisane su novčane kazne, od 15.000 do 150.000 dinara za prekršaj fizičkog lica ako ne podnesu poresku prijavu. U okviru svojih kapaciteta preduzimamo kontinuirano aktivnosti u cilju utvrđivanja i naplate ovih prihoda", navode poreznici.

U Poreskoj napominju da informacije o nesavesnim stanodavcima osim od komšija i podstanara, dobijaju i na osnovu sopstvenih saznanja, ali i od drugih državnih organa. Ne navode koliko je stanodavaca do sada kažnjeno.

Porez na prihod od zakupa stana iznosi 20 odsto od visine zakupnine na godišnjem nivou i plaća se kvartalno. Obveznik poreza je dužan da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o izdavanju nepokretnosti.

Podsetimo, Poreska uprava pokušava da natera građane Srbije da prijave komšije koje izdaju stanove a ne plaćaju porez. Preko sajta Poreski alarm može da se prijavi osoba za koju se sumnja da ostvaruje i ne prijavljuje prihode na osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti.

Obavezu da prijavljuje prihode od izdavanja stanova nemaju samo stanodavci koji rentiraju nekretnine, već ovo pravilo važi i za vlasnike apartmana koji ih izdaju turistima na dan. I njih komšije mogu da prijave.

Izvor: Vebsajt 021, 08.12.2016.
Naslov: Redakcija