Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Savez samostalnih sindikata Srbije uputio amandman na Zakon kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja). Savet stranih investitora preporučuje da se rad na određeno vreme produži sa 24 na 36 meseci


Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je premijeru, nadležnom ministarstvu i predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, kao i predsednicima poslaničkih grupa amandman kojim se predlaže da se u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predvidi da se zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja).

Time bi bila sprečena samovolja poslodavca da može dati otkaz ili odbiti da produži ugovor o radu dok je zaposleni na bolovanju. Ovom inicijativom izražava se opšti stav javnosti da je posebno nehumano bolesnom radniku bitno pogoršati socijalni položaj ukidanjem materijalnog primanja.

Sa druge strane, rad na određeno vreme za radnike u Srbiji uskoro bi mogao da bude produžen sa 24 na 36 meseci, ako Vlada posluša preporuku Saveta stranih investitora. Predstavnici sindikata i domaćih poslodavaca saglasni su da bi takva odluka, ukoliko se donese, išla najviše na njihovu štetu.

Duško Vuković, potpredsednik Veća Saveza samostalnog sindikata Srbije, smatra da bi produženje roka ugovora samo smanjilo finansijska opterećenja poslodavaca, a kod radnika, pogotovo mladih, produžilo strah zbog nesigurnog radnog mesta.

- U sadašnjem Zakonu mogućnost da radnici rade na određeno vreme i duže od 24 meseca, ali samo kao pogodnost poslodavcima koji tek osnivaju svoja preduzeća da u periodu od datuma osnivanja, najduže do godinu dana, određeni broj radnika zaposli na 36 meseci, čak i duže, a mogu da se zaposle na određeno vreme do pet godina i ljudi kojima je do odlaska u penziju ostalo još toliko vremena- kaže Vuković.

On dodaje da Savet stranih investitora nije zadužen za socijalni dijalog u Srbiji, već da samo objedinjuje interese kompanija koje su došle kod nas. Poslednjih desetak godina izdaju tzv. Belu knjigu u koju stave sve što smatraju da ne valja i šta bi trebalo promeniti u propisima.

U Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja poručuju da su izmene Zakona planirane do kraja 2018. godine. U saradnji sa socijalnim partnerima i drugim zainteresovanim stranama i stručnjacima će se razmatrati izmene pojedinih zakonskih rešenja.

- Zasada još nije odlučeno da li će se menjati institut rada na određeno vreme - kažu nadležni.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Novosti, 07.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija