Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe. Sindikat pravosuđa Srbije od Ministarstva pravde traži izveštaj o trošenju novca prikupljenog na osnovu načela odlaganja krivičnog gonjenja


Ministri pravde i zdravlja Nela Kuburović i Zlatibor Lončar uručili su 8. decembra 2016. godine predstavnicima 15 bolnica u Srbiji ključeve 21 sanitetskog vozila, koja su opremljena najsavremenijom opremom i predstavljaju "pokretne bolnice".

Ova vozila su kupljena novcem prikupljenim od odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitetom) u ukupnom iznosu od oko 350 miliona dinara, a koja su raspodeljena korisnicima na osnovu konkursa Ministarstva pravde iz marta 2016. godine.

Prema rečima ministarke Kuburović, na tom konkursu je učestvovalo oko 1.000 korisnika, a 67 je dobilo sredstva na osnovu projekata koje su priložili.

- Blizu 180 miliona dinara je otišlo u zdravstvo, a preko 22 zdravstvene institucije su dobile odgovarajuća sredstva - rekla je Kuburović, uz napomenu da će do kraja 2016. godine biti realizovani svi projekti koji su dobili sredstva na osnovu konkursa.

Ona je istakla da Ministarstvo pravde nadzire sprovođenje projekata, odnosno da li se sredstva troše namenski i da li se projekti sprovode u roku, napominjući da u suprotnom postoji mogućnost da sredstva budu povučena.

Kuburović je najavila da će već u januaru biti raspisan novi konkurs za raspodelu blizu 350 miliona dinara koji su prikupljeni tokom 2016. godine.

Ona je ukazala da je ovaj sistem raspodele sredstava od oportuniteta uveden Zakonom o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014).

- Do tada su tužilaštava imala diskreciono ovlašćenje da određuju gde će sredstva da se uplaćuju, odnosno u koju humanitarnu svrhu. Međutim, pošto je ocenjeno da u takvim situacijama postoji mogućnost korupcije, Ministarstvo pravde je iniciralo izmenu ZKP-a da bi se sredstva raspoređivala na transparentan način - rekla je ona.

Prvi korisnici sredstava od oportuniteta, njih 67, mahom su škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri, a tu su i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Ministarstvo zdravlja, Udruženje roditelja-staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti, Beogradski festival cveća, Vaspitno-popravni dom Kruševac i drugi.

Suština oportuniteta je da kada se osoba sporazume sa tužilaštvom da se protiv njega ne vodi krivični postupak, već da se odustane od krivičnog gonjenja, tužilaštvo određuje koliku će sumu po osnovu oportuniteta uplatiti u humanitarne svrhe.

Novac uplaćen po nalogu tužioca sliva se na jedno mesto - u Trezor, odnosno podračun za te namene, a dalje se raspodeljuje na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo pravde, čija Komisija utvrđuje predlog raspodele, koji potvrđuje Vlada Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija