Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI, O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA, TE IZRADA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA 2017-2018. GODINU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ELEKTRONSKE UPRAVE


Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je, u periodu od jula do septembra 2016. godine, postupilo po 200 predstavki i pritužbi na rad organa lokalnih samouprava, rekao je državni sekretar u tom ministarstvu, Bojan Stević.

On je naveo da se radi na izradi predloga Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, a formirane su i posebne radne grupe kako bi taj zakon bio donet što pre.

U navedenom periodu Sektor za upravni inspektorat izvršio 134 inspekcijska nadzora i predložio 416 mera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

Od ukupno 134 nadzora, bilo je 109 redovnih, 11 vanrednih i 14 kontrolnih, a postupljeno je po 348 predstavki građana i pravnih lica.

Stević je dodao i da je započeta izrada Nacrta Akcionog plana za 2017-2018. godinu za sprovođenje Strategije elektronske uprave u Srbiji.

"Učestvovalo se u pripremi Nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a izvršene su i pripreme za uvođenje pet novih usluga na portal E-uprave", rekao je Stević predstavljajući tromesečni izveštaj o radu pred skupštinskim Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dodao je da je u toku izrada Nacrta zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, uz podršku i konsultaciju predstavnika OEBS-a.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.12.2016.
Naslov: Redakcija