Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA: Predviđena mogućnost davanja aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njegov razvoj i efikasnije komercijalno korišćenje. Aerodromima će moći da upravljaju javna preduzeća, društva kapitala i preduzetnici, a predviđeno je da predmet koncesije budu sve ili pojedine aktivnosti upravljanja aerodromima


Vlada Republike Srbije predvidela je Predlogom zakona o upravljanju aerodromima mogućnost davanja aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njegov razvoj i efikasnije komercijalno korišćenje.

U Predlogu tog zakona, koji je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije, navedeno je da se očekuje ekspanzija u oblasti vazdušnog saobraćaja u regionu, te je stoga važno da se blagovremeno pripreme propisi koji će pomoći da aerodromi u Srbiji budu konkurentni.

Aerodromima će moći da upravljaju javna preduzeća, društva kapitala i preduzetnici, a predviđeno je da predmet koncesije budu sve ili pojedine aktivnosti upravljanja aerodromima.

Kako je objašnjeno, postojeći Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 15/2016) nije moguće primeniti na sve aerodrome u Srbiji jer u njemu nema preciznih odredbi koje se odnose na upravljanje vazdušnim lukama.

Upravljanje aerodromima biće, kako je predložila Vlada, delatnost od opšteg interesa.

Najavljeno je da će Vlada, kako bi obezbedila uslove za dugoročan razvoj i unapređenje aerodroma, doneti nacionalni program za razvoj aerodroma u narednih pet godina.

Beogradski Aerodrom "Nikola Tesla" je u postupku privatizacije i očekuje se da će kao model upravljanja biti izabrana koncesija, za koju će biti raspisan tender.

Ako taj aerodrom bude privatizovan koncesijom na 25 do 30 godina budžet Srbije će po tom osnovu imati prihod od 550 do 600 miliona evra.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.12.2016.
Naslov: Redakcija