Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: PREDVIđENA KAZNA ZATVORA DO PET GODINA UKOLIKO SE šTRAJK ORGANIZUJE U RUDARSKIM JAMAMA. JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA ODUZIMA SE MOGUćNOST IZDAVANJA ODREđENIH ODOBRENJA IZ OBLASTI OBAVLJANJA GEOLOšKIH ISTRAżIVANJA I EKSPLOATACIJE NEMETALIčNIH MINERALNIH SIROVINA. SVA ODOBRENJA IZDAJE MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ODNOSNO NADLEżNI POKRAJINSKI ORGAN KADA SE SIROVINE NALAZE NA PROSTORU POKRAJINE


Stručna javnost nije zadovoljna nekim odredbama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 4. decembra 2015. godine, a glavne primedbe su zbog zabrane da rudari štrajkuju u jamama, kao i to što su opštine izgubile pravo odlučivanja u vezi sa geološkim istraživanjima i eksploatacijom rude. U Vladi Republike Srbije, pak, očekuju da će novi Zakon povećati investicije u oblast rudarstva.

Goran Nikolić, predsednik sindikata Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja "Resavica", kaže da razume zašto je propisana zabrana štrajka u rudnicima, ali da su kaznene mere preoštre i da je Zakon neusklađen sa ustavnim rešenjima.

- Štrajkovanje u rudnicima uglja može da bude opasno po zdravlje pa čak i život rudara. U tom smislu Zakon ima rezona, međutim potpuno je nelogično da sankcija za kršenje tog propisa bude kazna do pet godina zatvora. Rudari koji štrajkuju nisu kriminalci i neadekvatno je kažnjavati ljude koji se bore za svoja socijalna prava na takav način. Takođe u nekim rudnicima nije opasno štrajkovati, tako da će sindikat pokušati da ospori to zakonsko rešenje pred Ustavnim sudom - objašnjava Nikolić i dodaje da je izopštavanje opština iz odlučivanja o dobijanju dozvola za geološka istraživanja klasičan primer diskriminacije lokalnih samouprava i potpuno suprotstavljeno interesima stanovništva na tim područjima.

Predsednik Udruženih sindikata "Sloga", Željko Veselinović, podseća da je i u ranijim zakonima postojala je odredba o zabrani štrajkovanja u jamama, ali tvrdi da je ona potpuno besmislena.

Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ističe da su podjednako loše zakonske odredbe koje regulišu kako pravo na štrajk u jamama tako i razvlašćivanje opština po pitanju uticaja rudnika na životnu sredinu.

- Razumem da se vlast koja je donela Zakon poziva na zaštitu zdravlja radnika pravdajući zabranu koju je propisala, odnosno ponovila ono što je postojalo i ranije, međutim u potpunosti razumem i nezadovoljstvo rudara kojima je u neoliberalnoj kapitalističkoj ekonomiji protest na radnom mestu, to jest u rudniku, jedini način da se izbore za svoja prava. Zbog toga mislim da odredbu tog tipa nije trebalo donositi, već da ljudima koji su spremni da rizikuju život i zdravlje da bi došli do onoga što smatraju svojim pravima, ne treba to uskraćivati - kategoričan je Savić.

I on se protivi rešenju kojim se opštine onemogućavaju da učestvuju u odlukama o dobijanju dozvola za geološka istraživanja.

- Upravo su opštine te koje znaju mnogo bolje od Beograda da li se rudnik može graditi ili ne, da li su postojeći rudnici opasni po čoveka i životnu okolinu i upravo su one te koje treba da odlučuju u tom segmentu. Međutim, doneto je takvo rešenje koje ih u potpunosti razvlašćuje. To je u potpunosti pogrešno. Vlast je na taj način izašla u susret investitorima i zaštitila njihove interese na uštrb interesa zaštite zdravlja čoveka i životne sredine u rudarskim opštinama u Srbiji - zaključuje Savić.

Zakonom je predviđeno da rudari mogu biti kažnjeni zatvorskom kaznom do pet godina u slučaju da štrajkuju u jami, a opštinama se uskraćuje mogućnost da stave zabranu na otvaranje rudnika na njihovim teritorijama, ako to narušava zdravlje građana i životnu okolinu, već će o tome odlučivati samo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Izvor: Vebsajt Danas, G. Vlaović, 08.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija