Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: NEOPHODNA IZMENA ZAKONA RADI USKLAđIVANJA SA EVROPSKOM DIREKTIVOM 2014/24 O JAVNIM NABAVKAMA, KOJA PREDVIđA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU, UMESTO NAJJEFTINIJU PONUDU


Srbija bi trebalo da primeni evropsku Direktivu o javnim nabavkama koja prvi put predviđa ekonomski najpovoljniju, umesto najjeftiniju ponudu.

Predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonja Vukanović rekla je, na okruglom stolu "Zakon o javnim nabavkama u svetlu nove direktive EU o javnim nabavkama", da je EU usvojila Direktivu 2014/24 o javnim nabavkama, koja predviđa da je članice Unije primene do maja 2016. godine.

Ona je navela da se u toj Direktivi prvi put pominje ekonomski najpovoljnija ponuda i socijalni kriterijum, kao i da bi Srbija mogla da ima veliku korist od primene Direktive, jer je zemlja u prethodnom periodu imala veoma loša iskustva sa damping cenama u izgradnji puteva.

Vukanović je objasnila da ta direktiva predviđa bolji i ravnopravniji tretman kao i brže i efikasnije sprovođenje javnih nabavki, te bi trebalo što pre promeniti Zakon o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Sekretar Evropske federacije radnika građevinarstva i drveta Verner Buelen iz Belgije rekao je da je oblast javnih nabavki veoma važno za svaku zemlju, jer ukoliko se one ne sprovode dobro, zemlja može da ima veliku štetu s obzirom na to da tu postoji velika mogućnost da dođe do korupcije.

On je rekao da se EU u poslednje vreme fokusira na kvalitet, a ne kvantitet prilikom odabira izvođača za javne radove, ali i na saradnju sa lokalnim kompanijama.

On je dodao da se angažovanjem lokalnih firmi brže izvode ugovoreni poslovi, tako se brže zakrpe rupe na asfaltu, a iskustvo je pokazalo da strani izvođači imaju za cilj da kratkoročno zarade, dok lokalne firme imaju dugoročnije planove.

Buelen je rekao da u izgradnji autoputeva treba da bude što više manjiih deonica i unutar njih manjih lotova, kako bi mogle da učestvuju manje firme, jer je onda manji obim posla, a i cena.

Savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, profesor Aleksandar Cvetanović, objasnio je da su sve deonice na Koridoru 10 ugovorene sa damping cenama i da je upravo zato i bilo puno problema i probijanja rokova.

On je naveo da su damping cene izašle i do nivoa da su se na tenderima nudile cene za neki posao i do 50 odsto manje od procenjene vrednosti i da su najčešće posao dobijale kompanije koje su nudile još i nižu cenu od te.

Cvetanović je ukazao da je tim firmama cilj samo da dobiju posao iako nude nerealne cene, ali da one kasnije raznim primedbama na projekat i druge probleme prilikom realizacije posla menjaju ugovor i podižu cene na one realne.

Cvetanović je dodao i da je veliki problem što se angažuje puno podizvođača i to bez znanja investitora, kao i da te firme uglavnom rade za veoma mali novac, a zato je i kvalitet radova slab.

Izvor: Vebsajt B92, 6.12.2015.
Naslov: Redakcija