Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRANSPLANTACIJI ĆELIJA I TKIVA: ZAšTITNIK GRAđANA UPUTIO PREPORUKE O OTKLANJANJU NEDOSTATAKA, MINISTARSTVU ZDRAVLJA I UPRAVI ZA BIOMEDICINU, KAKO BI SA RADOM OTPOčELA JAVNA BANKA ćELIJA I TKIVA


Ni nakon šest godina od donošenja Zakona o transplantaciji ćelija i tkiva ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon), u Republici Srbiji nije osnovana i otpočela sa radom javna banka ćelija i tkiva, tako da su građani, prvenstveno roditelji koji žele da čuvaju krvotvorne matične ćelije prikupljene iz krvi pupčanika njihovih novorođenčedi, primorani da to čine isključivo u stranim privatnim bankama, a preko njihovih ovlašćenih distributera, uz plaćanje visokih iznosa naknade za usluge čuvanja i republičke administrativne takse, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Donošenjem Zakonakod građana su stvorena opravdana očekivanja da će biti osnovana javna banka ćelija i tkiva i da u javnu banku ćelije, odnosno tkiva mogu da daju sva lica, kao i da sva lica kojima je to potrebno, koriste date ćelije, odnosno tkiva pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

Načela dobre uprave zahtevaju od državnih organa i imaoca javnih ovlašćenja da poštuju i ostvaruju opravdana očekivanja koja građani imaju ili koja su kod njih ti ili drugi organi javne vlasti stvorili, navodi se u dopisu Ombudsmana.

Navodi se da Ministarstvo zdravlja i Uprava za biomedicinu, kao organ u sastavu Ministarstva, nisu omogućili građanima potpune i transparentne informacije o:

- mogućnostima i potrebi čuvanja matičnih ćelija prikupljenih iz krvi pupčanika novorođenčeta, uključujući i stručna mišljenja i

- razlozima nemogućnosti njihovog čuvanja u Republici Srbiji, već isključivo u stranim privatnim bankama.

U prepurukama Zaštitnika građana navodi se da je potrebno je da Uprava za biomedicinu, u okviru svojih nadležnosti, obezbedi stav i mišljenje struke odnosno mišljenje nadležne Republičke stručne komisije u vezi sa čuvanjem matičnih ćelija prikupljenih iz krvi pupčanika novorođenčeta i učini ga dostupnim građanima, preko sredstava javnog informisanja i drugih sredstava veza kojima je tehnički opremljeno (na zvaničnoj internet prezentaciji organa).

Potrebno je i da Ministarstvo zdravlja i Uprava za biomedicinu razmotre mogućnost iniciranja izmene propisa u cilju da se deo sredstava koja su u budžetu Republike Srbije obezbeđuju po osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015), a koji građani - roditelji uplaćuju prilikom podnošenja zahteva za dobijanje saglasnosti za izvoz i čuvanje matičnih ćelija u stranim privatnim bankama, usmeri u namenske svrhe za izgradnju i opremanje javne banke krvi iz pupčanika u Srbiji, do momenta otpočinjanja sa radom ove banke.

Ministarstvo zdravlja i Uprava za biomedicinu će o izvršenju ovih preporuka izvestiti Zaštitnika građana najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema preporuka o postupanju po njima, navodi se u dopisu.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 04.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija