Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 9. DECEMBRA 2015. GODINE NASTAVAK OSME SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI, SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA I ODLUKA, ZAHTEVA ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE ZA DOBIJANJE PRETHODNE PISANE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DODATNE PLAćENE AKTIVNOSTI


Nastavak Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini započeta je 8. septembra 2015. godine.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Šaip Kamber, Žika Gojković, Elvira Kovač, Marko Đurišić i Aleksandar Jovičić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;

2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, koji je podnela;

3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu, koji je podnela;

4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu, koji je podnela;

5. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi", koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat restrukturiranja EPS-a) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada i

12. Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada.

Narodni poslanici prihvatili su predlog narodnog poslanika Dejana Radenkovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavlja sa radom u sredu, 9. decembra, sa početkom u 10.00 časova.

76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće započeta u sredu, 9. decembra 2015. godine, sa početkom u 08 časova, u sali II.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika 71, 72, 73, 74. i 75. sednice Odbora-

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada, unačelu;

2. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu u načelu;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada, unačelu;

4. Razmatranje Predloga zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi", unačelu;

5. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat restrukturiranja EPS-a) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;

6. Razmatranje Predloga odluke o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu;

7. Razmatranje Predloga odluke o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu;

8. Razmatranje Predloga odluke o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu;

9. Razmatranje Predloga odluke izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu;

10. Razmatranje zahteva zaposlenih u Upravi za javne nabavke za dobijanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 08.12.2015.
Naslov: Redakcija