Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UKIDA SE OBAVEZA TRGOVACA NA VELIKO DA VODE EVIDENCIJU PROMETA, UKOLIKO POSLOVNE KNJIGE VODE PO PRINCIPU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA. UKIDA SE KEPU KNJIGA KAO OBAVEZA EVIDENCIJE ZA USLUGE, NE MISLI SE I NA KOMISIONE USLUGE, ODNOSNO ZA KOMISIONE USLUGE OSTAJE OBAVEZA EVIDENCIJE PROMETA. UVODI SE MOGUćNOST VOđENJA KNJIGA EVIDENCIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU


Novi Pravilnik o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 - dalje: Pravilnik) primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržina, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa robe.

Evidencija prometa robe obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe (u daljem tekstu: Evidencija prometa).

Evidenciju prometa čine: Knjiga evidencije prometa, Prijemni list komisione robe, Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe, Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica, Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima, Dnevni pumpni izveštaj.

Evidenciju prometa vode pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: trgovac) koji obavljaju:

1) trgovinu na malo;

2) trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;

3) komisione usluge;

4) otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

Novim Pravilnikom ukida se obaveza trgovaca na veliko da vode evidenciju prometa, ukoliko poslovne knjige vode po principu dvojnog knjigovodstva.

Briše se kolona 6. koja se odnosila na uplate na račun na osnovu prometa robe.

Ukida se KEPU knjiga kao obaveza evidencije za usluge, ne misli se i na komisione usluge, odnosno za komisione usluge ostaje obaveza evidencije prometa.

Uvodi se mogućnost vođenja knjiga evidencije u elektronskom obliku.

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija je u originalu ili kopiji, odnosno u pisanom ili elektronskom obliku.

Evidentiranje prodajnih podsticaja kod kojih trgovac ne zna unapred vrstu i količinu robe za koju će potrošači iskoristiti prodajni podsticaj ("treći artikal za 1 dinar", "donosiocu letka popust 20%" i sl) može se vršiti i narednog dana za prethodni dan.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija