Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 8. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE EKONOMSKOG KOKUSA, ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU, PARLAMENTARNE KANCELARIJE ZA BUDżET - PREDSTAVLJEN I RAZMOTREN PREDLOG ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU PO RAZDELIMA, PREDLOG ZAKONA O IZVRšENJU I OBEZBEđENJU, KAO I ZAKONSKI PREDLOZI SA DNEVNOG REDA OSME SEDNICE REDOVNOG ZASEDANJA


37. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je, na sednici od 8. decembra. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Razdeo 20 - Ministarstvo privrede, Razdeo 26 - Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 30 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Predlog zakona obrazložila je pomoćnica ministra finansija Mirjana Ćojbašić istakavši osnovne makroekonomske pretpostavke kojima se rukovodilo Ministarstvo u pripremi Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, a koji se pre svega ogledaju u ostvarenim rezultatima iz perioda januar-septembar 2015. godine, reviziji aranžmana sa MMF-om, projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kao i procenama Evropske komisije. Ona je ocenila da ovaj Predlog zakona uzima u obzir mere fiskalne konsolidacije koje predviđaju smanjenje troškova, karakteriše ga smanjenje mase plata u javnom sektoru za tri odsto, a tekući rashodi su realno planirani u skladu sa daljom politikom štednje.

Ćojbašić je predstavila posebno razdele 20, 26 i 30 rekavši da Razdeo 20 - Ministarstvo privrede, beleži porast sredstava sa 18,8 milijardi iz 2015. godine na 19,4 milijardi dinara u 2016. godini. Najveće povećanje se odnosi na subvencije, a posebno na ulaganja od posebnog značaja.

U Razdelu 26 - Ministarstvo rudarstva i energetike, subvencije su iste, 3,8 milijardi dinara je namenjeno rezervama energenata, 1,3 milijardi su sredstva za kupovinu nafte i naftnih derivata, 700 miliona namenjeno je za skladišne prostore. Posebna stavka su subvencije za energetski zaštićenog kupca, koje su povećane usled rasta akciza, i koje iznose 1,6 milijardi dinara. Investicije ostaju nepromenjene, a od posebnog značaja su 13,5 milijardi dinara namenjenih za izgradnju gasovoda Niš-Dimitrovgrad i za sistem daljinskog grejanja u iznosu od 337 miliona dinara.

U Razdelu 30 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija povećane su subvencije sa 1,4 milijardi na 1,5 milijardi dinara za podsticaj izgradnje infrastrukture i podršku javnim preduzećima. Za razvoj i promociju turizma namenjeno je 700 miliona dinara, za promociju Turističke organizacije Srbije 400 miliona, za vaučere 230 miliona, a 120 miliona dinara za unapređenje receptivne turističke ponude.

U raspravi koja je usledila članove Odbora zanimali su konkretni iznosi za podsticaje Resavici i podsticaje u turizmu.

Nakon rasprave, članovi Odbora većinom glasova su odlučili da predlože Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Razdeo 20 - Ministarstvo privrede, Razdeo 26 - Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 30 - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Sednici su prisustvovali narodni poslanici Đorđe Čabarkapa, Aleksandra Tomić, Miloš Tošanić, Dragoljub Zindović, Goran Vukadinović, Radmilo Kostić, Dejan Čapo, Olivera Pauljeskić, Ivana Dinić i Vladimir Marinković.

13. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

Na sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, održanoj 8. decembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u delu koji se odnosi na Upravu za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Članovi Odbora su, na početku sednice, usvojili predlog narodnog poslanika Miodraga Linte da se dnevni red dopuni tačkom razno.

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu za poziciju koja se odnosi na Upravu, prisutnima su obrazložili predstavnici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Ministarstva finansija.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u delu koji se odnosi na Upravu za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

U okviru tačke razno Odbor je dao saglasnost da se u narednom periodu realizuju dve posete Republici Hrvatskoj i to 12. decembra opštini Vojnić i 21. decembra opštini Nova Gradiška.

U nastavku sednice, članovi Odbora su većinom glasova odredili članove delegacije koji će posetiti opštinu Vojnić i opštinu Nova Gradiška.

Sednici je predsedavao Goran Bogdanović, predsednik Odbora, a sednici su prisustvovali zamenik predsednika Miodrag Linta, kao i članovi prof. dr Marko Atlagić, Nebojša Berić, Milan Ćurica, Nenad Nikolić, dr Aleksandar Peranović, Aleksandar Marković, Siniša Maksimović, Milorad Stošić, dr Branko Đurović i Aleksandar Čotrić.

22. sastanak Ekonomskog kokusa

Na 22. sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine održanom 8. decembra, članovi su razmatrali predloge amandmana koje će Ekonomski kokus uložiti na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Na sastanku je bilo reči o četiri amandmana koje je članovima Ekonomskog kokusa predstavila Nela Kuburović, pomoćnica ministra pravde, u saradnji sa stalnim članovima Ekonomskog kokusa iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Međunarodnim republikanskim institutom (IRI).

Cilj novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji će se do kraja godine naći na dnevnom redu sednice Narodne skupštine Republike Srbije, jeste da se unapredi sistem izvršenja u Srbiji i zaštite prava stranaka i smanji mogućnost zloupotrebe zakona.

Predsednik Marinković zahvalio se prisutnima i dodao da je Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju primer dobre prakse puta jednog zakona od predlagača do skupštinske rasprave. Sastanku Ekonomskog kokusa su uz predsednika Vladimira Marinkovića, prisustvovali i novi članovi, narodni poslanici Slobodan Homen i Žarko Mićin.

53. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održanoj 8. decembra, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Predlog zakona obrazložio je Jovan Ćosić iz Ministarstva pravde, a članovi Odbora jednoglasno su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada, u načelu.

Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a sednici su prisustvovali članovi Odbora Biljana Ilić Stošić, Biljana Savović, Mirjana Andrić, Živan Đurišić, Dragan Paunović, Tanja Tomašević Damnjanović, Miletić Mihajlović, Neđo Jovanović, Meho Omerović, Velinka Tošić i Balint Pastor.

39. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici održanoj 8. decembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, razdeo 23 - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

O strukturi Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu govorio je državni sekretar Ministarstva finansija Nenad Mijailović, koji je istakao da je budžet za narednu godinu konzervativan i da se bazira na realnim procenama, kao i da nema nerealnih očekivanja u naplati poreza za narednu godinu. Deficit budžeta iznosi 121,8 milijardi dinara što je u liniji sa programom koji je dogovoren sa MMF-om. Plan je da u 2017. godini deficit bude ispod tri odsto, a planirani rast preko tri odsto. Rashodi u 2016. godini planirani su u skladu sa ostvarenjima u prethodnoj godini. Deo koji se odnosi na plate iznosi 14 milijardi dinara, od čega 10 milijardi na poziciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i 4 milijarde na poziciji Ministarstva zdravlja, što je namenjeno za otpremnine u procesu racionalizacije. Troškovi za robe i usluge su na istom nivou kao i prethodne godine, a uštede su ostvarene na poziciji službenih putovanja. Subvencije su nominalno povećane u odnosu na prethodnu godinu, dok su kapitalni izdaci niži, i iznose 42 milijarde dinara, čemu je uzrok loše izvršenje, zaključio je Mijailović. Kada se govori o Razdelu 23, koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, sredstva iznose 40,6 milijardi, od čega je 34,5 milijardi namenjeno poljoprivredi. Od tog iznosa preko 24 milijarde dinara planirano je na funkciji 451, za subvencije i agrarna plaćanja, što je 700 miliona dinara više u odnosu na 2015. godinu, istakao je Mijailović.

Dragoje Pavlović, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine istakao je da je ovo programski budžet, a novina u njemu je ta što će se svi podsticaji i subvencije naći na jednom mestu, odnosno u Upravi za agrarna plaćanja. Čak 87 odsto poljoprivrednog budžeta su rashodi, od čega je preko 70 odsto namenjeno subvencijama.

U raspravi koja je usledila, a u kojoj je aktivno učestvovala i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković, razgovaralo se o potrebi obezbeđivanja sredstava u budžetu za interventno reagovanje, sredstvima za isplatu ostatka duga prema poljoprivrednicima za 2015. godinu, a koji nije obuhvaćen javnim dugom, o prelevmanima, novim mehanizmima za prihodovanje u poljoprivredi, a govorilo se i o primedbama na iznos sredstava za poljoprivredu.

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, razdeo 23 - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Takođe, Odbor je većinom glasova doneo Zaključak kojim zahvaljuje Vladi Republike Srbije na dodatnim sredstvima u visini 9,5 milijardi podsticaja za 2015. godinu, čime su se stekli uslovi za isplatu svih podsticaja i dugovanja prema poljoprivrednim gazdinstvima. Odbor je ohrabren jednom milijardom više u delu planiranih podsticaja za 2016. godinu, ali preporučuje da se ta sredstva uvećaju, posebno da se obezbede sredstva u cilju interventnog otkupa mesa i mleka, kojim bi se očuvala stabilnost cena, proizvodnje, tržišta, izvoza i snabdevanja po pitanju mesa i mleka.

U nastavku sednice članovi Odbora razmotrili su u načelu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Mladen Mladenović, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine istakao je, predstavljajući Predlog zakona članovima Odbora, da je isti direktna posledica Predloga zakona o budžetu za 2015. godinu i pretvaranja dugovanja za podsticaje u javni dug. Ovim Predlogom zakona na brz način se obezbeđuje finansijska stabilnost i ravnomerna raspodela sredstava i podsticaja u poljoprivredi, kao i drugih podsticajnih mera za ruralni razvoj.

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova prihvatili u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sednici su prisustvovali narodni poslanici Milan Latković, Miroljub Stanković, Velimir Stanojević, Miroslav Marinković, Arpad Fremond, Vladan Milošević, Dejan Nektarijević, Milan Kovačević, Miodrag Nikolić, Žarko Bogatinović i Milija Miletić.

33. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 8. decembra, članovi Odbora razmatrali su, u načeli, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu - Razdeo 28 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu.

Predloženi budžet obrazložila je Snežana Baćanović, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici Ministarstva finansija, Nacionalne službe za zapošljavanje i PIO Fonda.

Baćanović je istakla da je instrukcijama koje je dostavilo Ministarstvo finansija predložen limit budžeta za 2016. godinu bio 141 852 090 000 dinara, a da je Ministarstvo za rad svoj finansijski plan zaokružilo na 140 418 920 000 dinara, čime je Ministarstvo isplaniralo budžet za predstojeću godinu ispod limita za 1,01 odsto. Predloženi budžet za 2016. godinu, manji je od budžeta za 2015. godinu za 14 156 168 000 dinara. "To smanjenje ne ide na teret korisnika prava koji su u nadležnosti Ministarstva za rad, već se odnosi na smanjenje transfera koji preko Ministarstva idu u PIO Fond, transfera za posebne novčane naknade i transfera gde se planiraju socijalni programi, a budžet za prava korisnika je ostao na nivou od 95 milijardi dinara", navela je Snežana Baćanović. Predstavnici iz Ministarstva finansija, napomenuli su da se Predlogom budžeta za 2016. godinu planira i povećanje plata zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite od 3 odsto.

Goran Džafić, finansijski direktor iz Nacionalne službe za zapošljavanje predstavio je rebalans Finansijskog plana i dodao da će zaostale naknade za Kosovo iz 2013. godine biti isplaćene do kraja decembra 2015. godine. Mirjana Ćojbašić, pomoćnik Ministra finansija u Sektoru za budžet, objasnila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, gde je došlo je do izmena u pogledu povećanja sredstava za nabavku farmaceutskih usluga i materijala za potrebe vojnih i zdravstvenih ustanova, kao i povećanje troškova slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo.

Nakon obrazlaganja Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu - Razdeo 28 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, Odbor je rešio da prihvati predloge zakona u načelu.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, Mujo Muković, Aleksandar Peranović, Ljiljana Beronja, Mirjana Dragaš, Milena Ćorilić, Ana Marija Viček, Šaip Kamberi, i zamenici članova Odbora Branko Đurović, Jezdimir Vučetić i Nadica Nikolić Tanasijević.

154. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 8. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada.

Razmatrani su i Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi", Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat restrukturiranja EPS-a) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora ocenili su da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je, takođe, razmotrio i prihvatio Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, u načelu.

Parlamentarna kancelarija za budžet predstavila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

U Domu Narodne skupštine predstavljen Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

Predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije, predstavili su 8. decembra 2015. godine, u Domu Narodne skupštine, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja je sa radom počela 1. decembra 2015. godine, pripremila je, za potrebe Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, analizu Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, čije je najvažnije nalaze prezentovala narodnim poslanicima, a koji se najviše odnose na pregled makro i fiskalnih kretanja u 2015. godini, kao i na projekciju istih tih kretanja u 2016. godini.

Narodna poslanica Dušica Stojković pozdravila je formiranje Kancelarije i tom prilikom izrazila očekivanje da će saradnja biti od obostrane koristi.

Prezentaciji su prisustvovali brojni narodni poslanici.

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, ispred Parlamentarne budžetske kancelarije, predstavili su Aleksandra Branković, Jelena Pločić, Milica Seizović i Nenad Jevtović

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 08.12.2015.
Naslov: Redakcija