Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: INICIJATIVA DA SE DONESE NOVI ZAKON, KOJI ćE BITI USKLAđEN SA NOVIM DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE U TOJ OBLASTI


Slika stanja u srpskoj privredi u 2014. godine stiže kasno jer su kasnili i finansijski izvešaji preduzeća, a jedan od razloga je i Zakon o računovodstvu("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon), ocenjeno je u Privrednoj komori Beograda.

Na okruglom stolu "Performanse privrede i mere pospešivanja likvidnosti", koji su zajednički organizovali Centar za ekonomsku politiku, poreski sistem i poslovno izveštavanje i Udruženje finanisjskih organizacija Privredne komore Beograda i Društvo ekonomista Beograda, pokrenuta je inicijativa da se preispita Zakon i da se donese primeren i jeftin za primenu propis usklađen sa novim direktivama Evropske unije u toj oblasti. Učesnici su se založili i za vraćanje ugleda računovodstvenoj profesiji.

Kao najveći problem u srpskoj privredi navedena je nelikvidnost, zbog čega se zahteva dosledna primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015)kao i donošenje Strategije rešavanja nenaplativih kredita.

Rukovodilac Centra za ekonomsku politiku, poreski sistem i poslovno izveštavanje, Jelena Ivanković navela je da je samo 80 odsto privrednih subjekata dostavilo finansijske izveštaje za 2014. godinu, što utiče na validnost slike stanja u privredi koja se dobija na taj način. Ono što je izvesno, jeste da su neto gubici u privredi povećani za 3,26 odsto u odnosu na 2013. godinu, kao i da je beogradska privreda u gorem stanju u poređenju sa republičkom. U blokadi je naime svako šesto preduzeće u Srbiji, a u Beogradu svako peto. U Srbiji je blokirano 56.000 računa preduzeća, a od toga u Beogradu 23.609 firmi ili više od 40 odsto od ukupnog broja blokada.

Generelani direktor Direkcije za ekonomsko istraživanje i statistiku Narodne banke Srbije, Branko Hinić ocenio je da je nelikvidnost dugoročni problem i da je u praksi teško utvrditi kako ga sanirati. Neophodna je, pre svega, efikasnija realokacija resursa, a niska inflacija je podrška realnosti novčanih tokova. Potrebno je da postoje jasni novčani tokovi, koji daju održiv ekonomski rast, naveo je Hinić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 08.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija