Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DEVETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


Pravna baza Paragraf Lex

U Danu za glasanje, 8. decembra Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet dana. Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samopurave u potpunosti biti osposobljene za njegovu primenu, a sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara. U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo svim razvijenim zemljama.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima, a postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju će se sprovoditi u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole, koja se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Takođe, uvodi se pojam finansijer - lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta.

Izmenama Zakona gradovi će morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati poslove oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta.

Takođe, ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos i broj rata u kojima će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. U nadležnosti lokalnih organa vlasti biće i utvrđivanje koeficijenta prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne može biti već od jedan prema šest.

Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa - osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto.

Izmene zakona prediviđaju da će svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na građevinskom zemljištu moći da grade, što do sada nisu mogli.

Zakon ne reguliše pitanje konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljišti i to će biti regulisano posebnim zakonom koji će biti donet iduće godine.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i zakone kojima se potvrđuju dva sporazuma o zajmu - između Srbije i Svetske banke za obnovu i razvoj za hitnu sanaciju posledica od poplava i Ugovora o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za prelazak sa analognog na digitalni signal, ukupne vrednosti 251,48 miliona evra.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, Tanjug, 8.12.2014.