Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo


U izlozima prodavnica ponekad nisu istaknute cene, a dešava se da ih nema ni na robi u samim radnjama. Tržišnoj inspekciji je zbog toga ove godine stiglo oko 260 prijava. Prošle godine su, kažu, za 29 trgovaca donete presude, kojima su pravna lica kažnjavana sa oko 105.000 dinara, a preduzetnici između 10.000 i 15.000 dinara. Neki su prošli samo s opomenom. Gde i kako cena mora da bude istaknuta?

Dok procenti popusta gotovo da "iskaču" iz izloga, od cena, neretko, ni traga. Da bi se saznale, u objekat mora da se uđe. Neprijatno je, žale se potrošači, i kada piše jedna cena, a na kasi ih sačeka druga – obično viša.

"Dešavalo se u autletu da pogledam da bude jedna cena, a zapravo je neka druga, jer je promenjena kutija, ili tako nešto", kaže jedan potrošač.

Drugi objašnjava da postoji i "trik sa PDV-om": "Napiše se cena bez PDV-a, a onda na kraju ukupan zbir sa PDV-om."

Nije retkost ni da sitno bude napisana osnovna cena, a krupno istaknuta ona povoljnija, koja važi samo ako imate karticu trgovca za pogodnosti, potvrđuju i predstavnici trgovaca.

Uprkos tome, tvrde, značajnijih problema u informisanju o ceni – nema.

"Često može da se desi da nije ekvivalentno po svim proizvodima izražena cena po jedinici mere, i da negde, iako to nije suprotno zakonu, mada jeste zbunjujuće za potrošače, imate istaknutu cenu, na primer, za sto grama ili za kilogram. Ono što jeste važno, to je da se kroz novi Zakon o trgovini ovo pitanje pojasni", kaže Žarko Malinović iz Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije.

Trgovac je po Zakonu o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013) dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu cenu robe ili usluge.

I dok su po Zakonu iz 2010. trgovci bili u obavezi da cenu ističu i u izlogu, prema sadašnjem, objašnjavaju nadležni, sami mogu da odluče da li će je, osim u poslovnoj prostoriji, staviti i u izlog.

U tržišnoj inspekciji kažu da im je od početka godine stiglo oko 260 žalbi potrošača u vezi sa isticanjem cene.

"Otprilike su u oko 28 kontrola konstatovane povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) i podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka", kaže Aleksandar Bojičić iz Tržišne inspekcije grada Beograda.

Na pitanje da li je moguće da je preostalih oko 230 žalbi bilo neosnovano, Bojičić je odgovorio da su kontrole tako pokazale.

Zaštitnici potrošača ističu da za narušavanje prava kupaca, pa i onog koji se tiče isticanja cene, odgovara mali broj trgovaca, dok se većina "provlači" između nedovoljnog broja inspektora i sudija zatrpanih predmetima koji na kraju često zastare.

"Zato Nacionalna organizacija već tri, četiri godine insistira na uvođenju prekršajnih naloga za vidljive prekršaje. Svi ti prekršaji, zloupotrebe, moraju da budu kažnjeni na licu mesta. Tržišna inspekcija je postala samo trošak države, jer nema prihodovanja, ukinute su mandatne kazne i trgovci to jako dobro znaju", kaže Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Dodaje da će se zalagati i za to da se cene vrate u izloge kao obaveza.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

Isticanje cene

Član 41

Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo.

Prodajna cena je ukupna, konačna cena po jedinici robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine.

Trgovac je dužan da pored prodajne cene označi i jediničnu cenu za prethodno upakovane proizvode.

Jedinična cena je prodajna cena obračunata po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj jedinici mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge.

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje.

Ako roba nije upakovana nego se meri u prisustvu potrošača, trgovac je dužan da istakne samo jediničnu cenu robe.

Jedinična cena se ne mora posebno isticati ako je jednaka prodajnoj ceni.

Odredbe st. od 1. do 7. ovog člana ne primenjuju se na prodaju putem javnog nadmetanja, kao i na prodaju umetničkih dela i antikviteta.

U prodajnom objektu u kojem se obavlja trgovina na malo pored trgovine na veliko, trgovac je dužan da jasno, na uočljiv način istakne prvo prodajnu (maloprodajnu) cenu, pa veleprodajnu cenu za svaku robu koju nudi na prodaju.

U pružanju usluga, trgovac je dužan da na vidnom mestu istakne samo jediničnu cenu usluga (npr. prema satu, kilometru, kilovat-satu i sl.), na način iz stava 1. ovog člana.

Cena se ističe u valuti platnog prometa.

Izuzetno, cena može da se ističe u stranoj valuti, sa naznakom obračunskog kursa, u trgovini uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom, vozilima, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Ministar bliže propisuje način i uslove isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 03.11.2017.
Naslov. Redakcija