Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU: Model dualnog obrazovanja biće uveden u sistem srednjeg stručnog obrazovanja, kroz teorijsku nastavu i kroz rad kod poslodavca počev od školske 2019/2020. godine. Zakonom je propisano da učenik ima pravo na mesečnu naknadu za učenje kroz rad u neto iznosu od najmanje 70 odsto minimalne cene rada, koju isplaćuje poslodavac. Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, u pismenoj formi, najmanje na period od tri, odnosno četiri godine, a ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i učenik, odnosno roditelj


Model dualnog obrazovanja biće uveden u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, kroz teorijsku nastavu i kroz rad kod poslodavca, utvrđeno je Zakonom o dualnom obrazovanju koji je 8. novembra 2017. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije, a koji će početi da se primenjuje počev od školske 2019/2020.

Model dualnog obrazovanja, koji podrazumeva učenje kroz rad, primenjivaće se za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine, kao deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je rekao da je 200 kompanija ispunilo uslove i kriterijume za uključivanje u dualno obrazovanje koje za sada ima 19 profila.

Zakonom je propisano da učenik ima pravo na mesečnu naknadu za učenje kroz rad u neto iznosu od najmanje 70 odsto minimalne cene rada, koju isplaćuje poslodavac.

Tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako rugo nasilje, a zabranjeno je obavljanje opasnog rada za decu.

Privredna komora Srbije će proveravati ispunjenost uslova za izvođenje dualnog obrazovanja kod poslodavca.

Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, u pismenoj formi, najmanje na period od tri, odnosno četiri godine, a ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i učenik, odnosno roditelj.

Zakon predviđa i uslove za slučaj raskida ugovora.

Registar ugovora o dualnom obrazovanju vodiće Privredna komora Srbije (PKS).

Instruktor, zaposleni kod poslodavca, u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad, realizuje, vodi i nadzire učenje kroz rad kod poslodavca, a završnim, odnosnom maturskim ispitom proveravaju se i stečene kompetencije.

Ciljevi dualnog obrazovanja su obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada, doprinos jačanju konkurentnosti privrede Srbije, kao i omogućavanje zapošljavanja po završenom obrazovanju.

Plan i program nastave i učenja, koji će donositi resorni ministar uz prethodno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanja i obrazovanje odraslih, inoviraće se svakih pet godina, ili u kraćem roku ako to zahtevaju potrebe privrede i tehnološkog razvoja.

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto, a najviše 80 odsto od ukupnog broja časova stručnih predmeta.

Učenje kroz rad se realizuje tokom školske godine u periodu od 8 do 20 časova, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, i to kod jednog ili više poslodavaca.

Struktura upisa učenika za obrazovne profile dualnog obrazovanja biće utvrđena u skladu sa potrebama privrede i mogućnostima daljeg školovanja, a u pripremi plana upisa učestvovaće i poslodavci.

Za kršenje Zakona predviđene su novčane kazne od 5.000 do 100.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.11.2017.
Naslov: Redakcija