Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT STRATEGIJE O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA USKORO NA JAVNOJ RASPRAVI


Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije doneo je, na konstitutivnoj sednici u novom sastavu, odluku o tome da se Nacrt strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilja tokom novembra, a po dobijenom mišljenju Unicefa, uvede u fazu javne rasprave.

U planu je da svi postupci oko usaglašavanja teksta budu okončani do proleća 2018. godine, kada bi ta strategija i prateći akcioni plan trebalo da uđu u proceduru usvajanja.

Savet za prava deteta inicirao je formiranje Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu, koji je istekao 2015. godine, a čije usvajanje proističe iz preporuka Komiteta za prava deteta.

Članovi Saveta informisani su o Opštem komentaru 21 Komiteta za prava deteta o deci u uličnim situacijama, kao i o Ciljevima održivog razvoja u svetlu zaštite prava deteta.

Savetu za prava deteta predsedavala je ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i predsednik Saveta u novom sastavu Slavica Đukić Dejanović, navodi se u saopštenju Saveta za prava deteta.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.11.2017.