Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKORO POLOVINA TUŽBI PROTIV NOVINARA I MEDIJA OKONČA SE BEZ PRESUDE: U periodu od 2014. do avgusta 2016. godine, presudom je rešeno 478 predmeta po tužbama protiv novinara, urednika i vlasnika medija, dok je na drugi način - nagodbom, povlačenjem ili odbacivanjem tužbe, medijacijom rešeno 356


U periodu od 2014. do avgusta 2016. godine, presudom je rešeno 478 predmeta po tužbama protiv novinara, urednika i vlasnika medija, dok je na drugi način - nagodbom, povlačenjem ili odbacivanjem tužbe, medijacijom rešeno 356. Ukupan broj nerešenih predmeta u slučajevima sa oznakom P3, takozvane "štamparke", bez obzira na godinu podnošenja tužbe je 718, od čega je 212 starije od dve godine.

"U periodu od januara do avgusta 2016. godine presudom je završen 201 od 342 rešenih predmeta koji su se vodili protiv novinara, urednika i vlasnika medija, dok je njih 141 rešen na drugi način", navodi se u odgovoru Višeg suda u Beogradu Udruženju novinara Srbije (UNS).

Kako su istakli u ovom sudu, "u 2015. godini sud je doneo 168 presuda od 286 rešenih slučajeva, dok je 118 rešeno na drugi način. U 2014. godini, od 206 predmeta, 109 završeno presudom, a 97 na drugi način".

UNS podseća da je naknadu nematerijalne štete (pretrpljeni duševni bol, povredu ugleda, časti i/ili prava na privatnost) tražilo 413 tužilaca u 2014. godini, 406 u 2015. i 316 od januara do avgusta 2016. godine.

Prosečan procenat rešenih predmeta po sudiji u 2014. godini iznosi 2,34%, u 2015. 2,36%, a do avgusta 2016. godine 3.05%.

U 2014. godini Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 24 presude za naknadu nematerijalne štete (pretrpljeni duševni bol, povredu ugleda, časti i/ili prava na privatnost), odnosno 20.34%, a preinačio 6 (5.08%). U 2015. godini ovaj sud ukinuo je 18 (20%), a preinačio 9 (10%) slučajeva, dok je do avgusta ove godine ukinuo 26 (16.25%), a preinačio 9 (5.63%).

Izvor: Vebsajt UNS, K. K., 07.11.2016.
Naslov: Redakcija