Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: VLADA RS RAZMATRA MOGUćNOST PRODUżETKA ZABRANE ZAPOšLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU DO 1. APRILA 2016. GODINE


Vlada Republike Srbije produžiće zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja marta 2016. godine, iako je ona, prema Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon - dalje: Zakon), trebalo da bude na snazi dokraja 2015. godine.

Rok se produžava jer se kasni sa otkazima i racionalizacijom zaposlenih, koji primaju platu iz budžeta, pa je potrebno dodatno vreme da se ceo javni sektor prilagodi manjem broju radnika.

Prvobitno je razmatrano da se zabrana zapošljavanja ukine 1. februara, ali s obzirom na to da se kasni s otpuštanjima, rok je produžen do 1. aprila 2015. godine.

Posle toga niko neće morati da traži saglasnost Vlade Republike Srbije za zapošljavanje novih ljudi.

U tom periodu moguće je zaposliti jednog radnika pod uslovom da pet zaposlenih prethodno dobije otkaz. Zakonom su predviđeni i izuzeci od zabrane koji su mogući samo uz saglasnost posebno formiranog i privremenog tela Vlade Republike Srbije - Komisije za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja kod korisnika javnih sredstava, koja je formirana na osnovu Odluke o obrazovanju komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013).

Zabrana zapošljavanja ne primenjuje se na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, na izabrana, postavljena i imenovana lica, poput ministara, savetnika i poslanika. Izuzeti su i direktori javnih preduzeća, ustanova i agencija.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon)

Iz Člana 27e

Korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine.

Izuzetno od stava 34. ovog člana, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

Izuzetno od stava 36. ovog člana, broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih, uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Aktom Vlade bliže će se urediti postupak za pribavljanje saglasnosti iz st. 35. i 37. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija