Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 6. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA - ODOBRENO DODATNO ZAPOšLJAVANJE U SLUżBI ZAšTITNIKA GRAđANA


Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine Republike Srbije, na sednici održanoj 6. novembra 2015. godine, dao je saglasnost da u stručnoj službi Zaštitnika građana bude zaposleno još 17 osoba.

Zamenica Zaštitnika građana, Vladana Jović, izjavila je da je zapošljavanje radnika zatraženo zbog povećanog obima posla, precizirajući da je broj pritužbi koje stižu Zaštitniku građana svake godine oko 30 odsto veće.

Zaštitnik građana je zatražio zapošljavanje jedne osobe na neodređeno vreme za popunjavanje radnog mesta za podršku u postupku po pritužbama, kao i zapošljavanje još 16 osoba na šest meseci.

U stručnoj službi Zaštitnika građana trenutno rade 83 radnika.

Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), zapošljavanje novih radnika u javnom sektoru zabranjeno je do kraja 2015. godine, ali radni odnos u Narodnoj skupštini Republike Srbije i nezavisnim državnim organima i organizacijama koje bira parlament može da se zasnuje uz saglasnost Odbora za administrativno-budžetska pitanja.

Izvor: Vebsajt RTS, 06.11.2015
Naslov: Redakcija