Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: PUTNIK MOżE U VOZILO UNETI RUčNI PRTLJAG, DEčJA KOLICA, INVALIDSKA KOLICA, LOVAčKU ILI SPORTSKU OPREMU (PUšKU U FUTROLI BEZ NABOJA, SKIJE, PRIBOR ZA RIBOLOV I SLIčNO) I DRUGI PRTLJAG KOJI SVOJIM DIMENZIJAMA I SVOJSTVIMA NE UGROżAVA SIGURNOST PUTNIKA


Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" pozvalo je putnicu, za koju su se u javnosti pojavili navodi da joj vozač autobusa zabranio ulazak sa detetom u kolicima u vozilo, da se javi tom preduzeću kako bi se utvrdili detalji incidenta.

To preduzeće je dodalo da ima puno razumevanje za stav sugrađana da vozači u određenim situacijama treba da pomognu putnicima da se bezbedno smeste u vozilo, ali je i skrenulo pažnju na činjenicu da napuštanje radnog mesta vozača takođe potencijalno ugrožava bezbednost putnika.

Naime, kako je objašnjeno, time se pruža mogućnost neovlašćenim osobama da dođu na mesto vozača, pokrenu vozilo, dok se istovremeno onemogućava pravovremena reakcija u tom slučaju.

U skladu sa članom 38. Odluke o javnom linijskom prevozu na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014 i 2/2015) putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

Kako bi se našlo optimalno rešenje, u Pravilniku o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP GSP "Beograd" definisano je da putnik u vozilo može uneti sklopljena dečja kolica.

Gradski prevoznik svojim vozačima daje uputstva da sačekaju da majke sa decom sednu i tek onda nastave sa vožnjom, navodi se u saopštenju.

ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014 i 2/2015)

Član 38

Putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

"Putnik u vozilo može uneti psa visine do 40 cm mereno u visini grebena i mačku, u posebnom transporteru prilagođenom vrsti i veličini psa ili mačke, u periodu od 09.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa.

Transporter u smislu stava 2. ovog člana jeste sanduk, kutija, kavez ili bilo koja druga čvrsta konstrukcija za transport životinja u vozilu primerena vrsti životinja. Transporter mora biti takav da obezbeđuje ventilaciju za životinje, dovoljno slobodne podne površine i visinu koja odgovara njihovoj veličini tako da mogu da stoje ili legnu, osim ako tehnički protokol ili posebni uslovi za dobrobit životinja zahtevaju drugačije.

Transporter iz stava 2. ovog člana mora biti opremljen da obezbeđuje sigurnost životinja, tako što je zatvoren na odgovarajući način (katancem, bravom ili rajsferšlusom) kojim se onemogućava provlačenje šape, njuške ili bežanje životinja, kao i ispadanje i curenje hrane, izmeta i drugih otpadaka.

Putnik je dužan voditi brigu o svom prtljagu. Prtljag iz stava 1. i transporter iz stava 2. ovog člana potrebno je smestiti na način da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji način ugrožava ostale putnike i saobraćajno osoblje.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.11.2015.
Naslov: Redakcija