Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Godine nisu kriterijum za izbegavanje troškova za lečenje. Materijalni cenzus su primanja ispod 37.147 dinara za samce, ili 28.575 po članu zajednice. Ko ispunjava uslove za oslobađanje treba da podnese zahtev


Kada napune 65 godina, zdravstveno osigurani građani Srbije ne mogu u zdravstvu, samo po tom kriterijumu, da očekuju benefite kakve, recimo, imaju u gradskom prevozu u Beogradu. U zdravstvu starost nije "uslov" za oslobađanje od participacije, izuzev u slučaju kada je punih 65 godina osnov po kojem je stečeno pravo na zdravstveno osiguranje.

Participacija se plaća za preglede, po kutiji leka ili bolničkom danu. Najniži iznos je 50 dinara - po kutiji leka i za pregled kod izabranog lekara. Toliko staju i bolnički dan, rehabilitacija, laboratorijske analize i snimanje rendgenom. Pregled na skeneru doplaćuje se 300, na magnetnoj rezonanci 600, a na PET skeneru 900 dinara.

Tih fiksnih troškova za participaciju osiguranici po više različitih osnova mogu da se oslobode, dok je procentualno učešće u troškovima leka, implantata i pomagala, a najviše do 30.000 dinara po proceduri, obavezno za sve.

- Ako krenemo od materijalnog stanja osiguranika, oni po tom osnovu mogu da budu oslobođeni plaćanja fiksnog učešća u troškovima lečenja - objašnjava Nemanja Velikić, savetnik direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. - Taj cenzus se utvrđuje mesečno, i za oktobar za osiguranike koji žive sami je 37.147,76 dinara, a za osiguranike koji žive u zajednici 28.575,20. To znači da svi koji imaju mesečna primanja ispod ovog cenzusa mogu da podnesu zahtev i budu oslobođeni plaćanja participacije.

To uključuje i starije od 65 godina koji su osigurani kao penzioneri, dok su oni osigurani po kriterijumu starosti, znači posle 65 godina, po tom osnovu i oslobođeni fiksne participacije u zdravstvu. Računa se da stanovnici koji nemaju nikakav drugi osnov za zdravstveno osiguranje, osim 65 punih godina, nemaju redovne prihode, pa se u njihovom slučaju materijalni cenzus ne primenjuje.

U drugim slučajevima stariji od 65 godina mogu biti oslobođeni plaćanja participacije samo po drugim, "pratećim" kriterijumima, a to je u najvećem broju slučajeva - bolest. Ali tada se participacija ne plaća za preglede i lečenje konkretne bolesti po osnovu koje je osiguranik oslobođen. To važi za neke od zaraznih bolesti, maligne bolesti, dijabetes, psihoze, epilepsiju, multiplu sklerozu, terminalnu fazu hronične bubrežne slabosti, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti ili retke bolesti.

- Starost osiguranika nije uvek kriterijum za oslobađanje od plaćanja participacije, ali je u određenim slučajevima kriterijum za utvrđivanje osnova osiguranja po kome je osiguranik oslobođen plaćanja participacije - kaže Velikić.

Iznos participacije koju osiguranik plaća u toku kalendarske godine može iznositi najviše do 50 odsto mesečne zarade, odnosno penzije isplaćene za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini.

- Za osiguranike koji nisu ostvarili zaradu, odnosno penziju, najviši godišnji iznos participacije utvrđuje se u visini polovine prosečne neto zarade u Republici isplaćene u poslednjem mesecu u prethodnoj kalendarskoj godini po podacima Zavoda za statistiku - objašnjava Velikić. - U najviši iznos ne uračunava se plaćena participacija za implantate, medicinska sredstva, medicinsko-tehnička pomagala i procentualno učešće za lekove sa liste lekova.

Za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu osiguranik za sebe i članove svoje porodice podnosi zahtev matičnoj filijali, na obrascu UP-1, uz dokaze o ostvarenim prihodima.

U RFZO kažu da ne raspolažu podacima o ukupnom broju osiguranika koji su po raznim kriterijumima oslobođeni plaćanja participacije, s obzirom na to da se participacija naplaćuje u zdravstvenim ustanovama, gde se i utvrđuje postojanje osnova za oslobađanje od plaćanja participacije po nekom od zakonom propisanih osnova.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 03.10.2019.
Naslov: Redakcija