Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U NEGOTINU - "ZAŠTO SUĐENJA DUGO TRAJU?", 15. OKTOBRA 2019. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Negotinu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Negotinu biće održana u utorak, 15. oktobra 2019. godine, od 17.00 - 18.30 h, u Osnovnom sudu u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca 1, predsednički kabinet.

Učesnici:

  • Julijana Mogoš Živković, Sutkinja Osnovnog suda u Negotinu i članica Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije
  • Ljiljana Milojković, v.f. Predsednika Osnovnog suda u Negotinu
  • Dragan Đorđević, Predsednik Mreže odbora za ljudska prava - CHRIS

Moderator: Gordana Vidojković, Sutkinja Višeg suda u Požarevcu i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije.

Prijave su otvorene do 14. oktobra, do 17h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Otvorena vrata pravosuđa, 08.10.2019.
Naslov: Redakcija