Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina. Rok za prijavu 21. oktobar 2019. godine


Visoki savet sudstva na osnovu čl. 88. i 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), a u vezi sa Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019), oglašava imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina u:

 I

 

Naziv suda

Broj sudija

porotnika

1.

Apelacioni sud u Beogradu

6

2.

Apelacioni sud u Kragujevcu

6

3.

Apelacioni sud u Nišu

10

4.

Apelacioni sud u Novom Sadu

7

 II

 

Naziv suda

Broj sudija

porotnika

1.

Viši sud u Beogradu

100

2.

Viši sud u Valjevu

12

3.

Viši sud u Vranju

22

4.

Viši sud u Zaječaru

8

5.

Viši sud u Zrenjaninu

20

6.

Viši sud u Jagodini

12

7.

Viši sud u Kragujevcu

21

8.

Viši sud u Kraljevu

24

9.

Viši sud u Kruševcu

14

10.

Viši sud u Leskovcu

16

11.

Viši sud u Negotinu

12

12.

Viši sud u Nišu

35

13.

Viši sud u Novom Pazaru

7

14.

Viši sud u Novom Sadu

44

15.

Viši sud u Pančevu

17

16.

Viši sud u Pirotu

12

17.

Viši sud u Požarevcu

14

18.

Viši sud u Prokuplju

14

19.

Viši sud u Smederevu

17

20.

Viši sud u Somboru

20

21.

Viši sud u Sremskoj Mitrovici

18

22.

Viši sud u Subotici

22

23.

Viši sud u Užicu

16

24.

Viši sud u Čačku

12

25.

Viši sud u Šapcu

21

 III

 

Naziv suda

Broj sudija

porotnika

1.

Prvi osnovni sud u Beogradu

158

2.

Drugi osnovni sud u Beogradu

45

3.

Treći osnovni sud u Beogradu

50

4.

Osnovni sud u Aleksincu

12

5.

Osnovni sud u Aranđelovcu

10

6.

Osnovni sud u Bačkoj Palanci

12

7.

Osnovni sud u Bečeju

14

8.

Osnovni sud u Boru

14

9.

Osnovni sud u Brusu

9

10.

Osnovni sud u Bujanovcu

16

11.

Osnovni sud u Valjevu

46

12.

Osnovni sud u Velikoj Plani

28

13.

Osnovni sud u Velikom Gradištu

12

14.

Osnovni sud u Vranju

20

15.

Osnovni sud u Vrbasu

20

16.

Osnovni sud u Vršcu

15

17.

Osnovni sud u Gornjem Milanovcu

5

18.

Osnovni sud u Despotovcu

16

19.

Osnovni sud u Dimitrovgradu

8

20.

Osnovni sud u Zaječaru

14

21.

Osnovni sud u Zrenjaninu

40

22.

Osnovni sud u Ivanjici

16

23.

Osnovni sud u Jagodini

22

24.

Osnovni sud u Kikindi

16

25.

Osnovni sud u Knjaževcu

8

26.

Osnovni sud u Kragujevcu

50

27.

Osnovni sud u Kraljevu

35

28.

Osnovni sud u Kruševcu

39

29.

Osnovni sud u Kuršumliji

10

30.

Osnovni sud u Lazarevcu

12

31.

Osnovni sud u Lebanu

12

32.

Osnovni sud u Leskovcu

60

33.

Osnovni sud u Loznici

30

34.

Osnovni sud u Majdanpeku

5

35.

Osnovni sud u Mionici

12

36.

Osnovni sud u Mladenovcu

14

37.

Osnovni sud u Negotinu

22

38.

Osnovni sud u Nišu

90

39.

Osnovni sud u Novom Pazaru

33

40.

Osnovni sud u Novom Sadu

100

41.

Osnovni sud u Obrenovcu

14

42.

Osnovni sud u Pančevu

35

43.

Osnovni sud u Paraćinu

20

44.

Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi

8

45.

Osnovni sud u Pirotu

32

46.

Osnovni sud u Požarevcu

25

47.

Osnovni sud u Požegi

12

48.

Osnovni sud u Priboju

7

49.

Osnovni sud u Prijepolju

12

50.

Osnovni sud u Prokuplju

15

51.

Osnovni sud u Raškoj

12

52.

Osnovni sud u Rumi

11

53.

Osnovni sud u Senti

8

54.

Osnovni sud u Sjenici

9

55.

Osnovni sud u Smederevu

40

56.

Osnovni sud u Somboru

32

57.

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici

17

58.

Osnovni sud u Staroj Pazovi

20

59.

Osnovni sud u Subotici

40

60.

Osnovni sud u Surdulici

23

61.

Osnovni sud u Trsteniku

6

62.

Osnovni sud u Ubu

12

63.

Osnovni sud u Užicu

16

64.

Osnovni sud u Čačku

35

65.

Osnovni sud u Šapcu

45

66.

Osnovni sud u Šidu

6

 IV

 

Naziv suda

Broj sudija

porotnika

1.

Privredni apelacioni sud

3

 V

 

Naziv suda

Broj sudija

porotnika

1.

Privredni sud u Beogradu

30

2.

Privredni sud u Valjevu

12

3.

Privredni sud u Zaječaru

8

4.

Privredni sud u Zrenjaninu

8

5.

Privredni sud u Kraljevu

11

6.

Privredni sud u Kragujevcu

10

7.

Privredni sud u Leskovcu

12

8.

Privredni sud u Nišu

7

9.

Privredni sud u Novom Sadu

10

10.

Privredni sud u Pančevu

8

11.

Privredni sud u Požarevcu

6

12.

Privredni sud u Somboru

8

13.

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici

8

14.

Privredni sud u Subotici

8

15.

Privredni sud u Užicu

5

16

Privredni sud u Čačku

8

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama da podnesu prijavu za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Prijava na oglas sadrži naziv jednog ili više sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti ličnu i radnu biografiju, kao i sledeće dokaze: original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci) i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci).

Kandidati su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva) ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati koji su zainteresovani da budu raspoređeni u Veću za maloletnike apelacionih i viših sudova, potrebno je da pored uslova propisanih Zakonom o sudijama, ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 44. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za imenovanje sudija porotnika".

Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 70/2019 od 2. oktobra 2019. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 21. oktobar 2019. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu "Prijava na oglas", koja je u prilogu zajedno sa Izjavom, a koje možete podići i u Pisarnici Visokog saveta sudstva, Resavska 42, ulaz iz Birčaninove, radnim danom od 7:30 do 15:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 04.10.2019.
Naslov: Redakcija