Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI: Propisana je zastarelost povraćaja državne pomoći i to tek po isteku perioda od 10 godina, počev od dana dodele državne pomoći


Osnovi ciljevi za donošenje Predloga zakona o kontroli državne pomoći su jačanje transparentnosti prilikom dodele državne pomoći, efikasnija kontrola, ali i otklanjanje nejasnoća koje su uočene u primeni postojećih propisa. Dalje, ispunjenje jednog od merila za otvaranje Pregovaračkog poglavlja 8 - Politika konkurencije i dobijanje pozitivne ocene Evropske komisije o Godišnjem izveštaju, kao i usklađivanje sa propisima Evropske unije. Konačno, obezbeđivanje operativne nezavisnosti Komisije za kontrolu državne pomoći, dakle, definisanje nadležnosti i uspostavljanje jasnog položaja Komisije kao nezavisnog organa, načina izbora njenih organa, uz regulisanje radnopravnog statusa zaposlenog, naveo je ministar finansija Siniša Mali obrazlažući predloge zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Najvažnije rešenje i novine koje se zakonom predlažu su sledeće - jasno su istaknuti pobrojani instrumenti dodele javne pomoći radi lakšeg snalaženja davaoca državne pomoći, osim subvencija i povoljnih kredita instrumenti mogu biti i prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini, sa umanjenom naknadom ili bez naknade, otpis dela ili celog duga i drugo.

Dalje, navedene su situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć, tzv. "Altmark kriterijumi", kod usluga od opšteg ekonomskog interesa, ponašanje davalaca državne pomoći na način kako bi se ponašao tipičan učesnik na tržištu u privatnoj svojini, davanje garancija po tržišnim uslovima i drugo.

Kumulacija, odnosno zbir dodeljene državne pomoći, kao i pomoć male vrednosti su postavljene na zakonski nivo. Ovaj zakon takođe predlaže uvođenje registra državne pomoći i de minimis pomoći, koji je zapravo elektronska baza. Registar državne pomoći i pomoći male vrednosti se uspostavlja najkasnije u roku od godinu dana od početka primene ovog zakona. Ovim zakonom propisana je i jasna zastarelost povraćaja državne pomoći, i to tek po isteku perioda od 10 godina, počev od dana dodele državne pomoći.

Ovaj zakon takođe podrazumeva ispunjenje preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pri čemu će Komisija za kontrolu državne pomoći steći status pravnog lica, raspolagati sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovarati Narodnoj skupštini.

Komisija će sprovoditi analize dodeljene i instrumenata državne pomoći, ali će i sačinjavati godišnji izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći, kao i godišnji izveštaj o popisu šema državne pomoći. Moći će da zabrani dodelu državne pomoći, ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći i da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava. Komisija će moći i da kazni korisnika državne pomoći ako ne bude postupao po nalogu Komisije. Odluke Komisije će moći da kontroliše Upravni sud, na osnovu dostupnih pravnih lekova stranci u postupku.           

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija