Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OČEKUJE SE DA VLADA DO KRAJA OKTOBRA UPUTI NARODNOJ SKUPŠTINI INICIJATIVU ZA IZMENU USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA


Ministarka pravde, Nela Kuburović, rekla je da očekuje da će Vlada do kraja oktobra uputiti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa, istovremeno ukazujući na novine kojima se jačaju garancije sudijske nezavisnosti.

"Ukoliko poslanici usvoje inicijativu dvotrećinskom većinom, može se započeti rad na finalnom prelogu amandmana" - navela je Kuburović na otvaranju savetovanja sudija "Sudijski dani 2018", u Vrnjačkoj Banji.

Ukazujući da naš važeći Ustav nije na najbolji način uredio sudijsku nezavisnost, Kuburović je istakla da je upravo zato Nacrt amandmana na Ustav, koje je pripremilo Ministarstvo pravde poštujući preporuke Venecijanske komisije, znatno povećao ustavnu materiju na uštrb zakonske materije u pitanjima statusa sudija.

Takođe, promenjen je i sastav Visokog saveta sudstva, a norme o njemu znatno su obimnije od onih koje sadrži važeći Ustav, navela je ona.

"Ova konstitualizacija mnogih pitanja koja su po važećem Ustavu prepuštena zakonodavnoj vlasti, jeste izraz naše težnje da se osnaži nezavisnost sudija”, poručila je ministarka.

Ona je precizirala da Nacrt amandmana definiše stalnost sudija kao neprekidno vršenje sudijske funkcije od prvog izbora za sudiju do navršetka radnog veka, čime se ukida rešenje iz važećeg Ustava, prema kome se lice prvi put bira na sudijsku funkciju na tri godine.

"Narodna skupština, koja po važećem Ustavu bira sudije na probu, više ne drži "ulaznicu" u red sudija i ne odlučuje o početku sudijske karijere. I sudije i predsednike sudova, prema nacrtu amandmana, bira Visoki savet sudstva", navela je Kuburović.

Nacrt amandmana je predvideo i da sudija može biti premešten u drugi sud samo svojom voljom, a protiv svoje volje - samo ako bude ukinut sud u kome vrši funkciju.

“U tom slučaju, sudiji ne prestaje funkcija, već se on premešta u drugi sud iste vrste i stepena ili drugi sud istog stepena, ako se ukida vrsta suda, pri čemu ima pravo da izabere platu koja je po njega povoljnija”, navela je Kuburović ukazujući da se sudijama se povodom odluke o premeštaju jemči pravo žalbe koju podnosi Vrhovnom sudu Srbije.

Ona je istakla da su pomenute novine samo neke od velikih novina koje snažno treba da ojačaju stalnost i nepremestivost sudija.

Izvor: Vebsajt Blica, 08.10.2018.
Naslov: Redakcija